Make your own free website on Tripod.com

I. Hava    II. Toprak         III. Ailemiz            IV. Oyun alanları        V. Kütüphane         VI. Bitkiler

1. Yukarıdakilerden kaç tanesi çevremizin bir parçasıdır?

            A) 3                            B) 4                            C) 5                            D) 6

2.      

                   

 

 

 

 

 

3. Yerleşim birimleri arasındaki küçükten büyüğe doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

            A) belde – köy – ilçe – kent                                    B) köy – belde – kent – ilçe

            C) köy – belde – ilçe – kent                                   D) kent  –  ilçe – belde – köy

 

4. Sokaklar birleşerek .................. , mahalleler birleşerek ......................... ve semtler birleşerek

...................... oluşturur. Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır?

            A) caddeleri, ilçeleri, kentleri                                 B) caddeleri, kentleri, ilçeleri

            C) mahalleleri, ilçeleri, kentleri                               D) caddeleri, semtleri, ilçeleri

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Yandaki haritaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A) Karadeniz Ankara’nın kuzeyindedir.

B) Ankara, İstanbul’un kuzey batısındadır.

C) Trabzon, Ankara’nın kuzey doğusundadır.

D) Ankara, İzmir’in doğusundadır.

 
7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Pusulanın koyu renkli ucu daima kuzey anlamına gelen N veya K harfini gösterir.

B)    Gölgeler en kısa oldukları öğle vaktinde kuzeyi gösterirler.

C)    Kutup yıldızına arkamızı döndüğümüzde yüzümüz kuzeyi gösterir.

D)    Sağ kolumuz Güneşin doğduğu tarafa gelecek şekilde kolumuzu açarsak yüzümüz kuzeyi

     gösterir.

 

11.         I. Kroki ve plan bir yerin kuş bakışı çizimleridir.

II. Krokilerde ölçek vardır ama planlarda ölçek yoktur.

         III. Planda her ayrıntı belli bir ölçekte küçültülür.

        IV.  Plan ve haritaların ölçeği vardır ama krokilerin ölçeği yoktur.

  Yukarıdaki anlatımlardan hangileri yanlıştır?

            A) sadece II               B) I ve II                      C) II ve IV                   D) sadece IV

 

12. Bir haritanın ölçeği gerçek ölçülerin harita üzerine kaç defa küçültülerek yansıtıldığını gösterir.

    Buna göre uzunluğu 20 000 cm olan bir yer, ölçeği  1/20 000 olan bir harita üzerinde kaç cm ile

    gösterilir?

            A) 100                                   B) 50                          C) 10                          D) 1

 

13.Ölçeği 1/ 100 000 olan bir haritada 15cm uzunluğunda olan bir yol gerçek hayatta kaç kilometredir?

            A) 15                          B) 20                          C) 150                       D) 200

 

14. Bir Irmağın uzunluğu 40 kilometredir. Bu Irmak ölçeği 1/200 000 olan bir haritada kaç cm ile 

      gösterilir?

            A) 40                          B) 30                          C)20                           D)10

 

 

 

 

 

 


     Yukarıdaki çizgi ölçeği inceleyiniz. 15 ve 16. soruları bu ölçeğe göre cevaplayınız.

15.  Yukarıdaki çizgi ölçeğin bulunduğu bir haritada 4 cm olan bir uzunluk gerçekte kaç km dir?              

           A) 20                           B) 40                          C) 60                          D) 80 

 

16.  Gerçekte 120 km olan bir uzunluk yukarıdaki çizgi ölçeğin bulunduğu bir haritada kaç cm ile

       gösterilir?

A) 12                          B) 10                          C) 6                            D) 3 

 

           Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

10

 

 

 

 

14

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7

 

 

 

 

11

 

 

 

 

15

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

12

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

            Matematik ders notlarını bulabileceğiniz internet site adresi : www.matematik.mekani.com