Make your own free website on Tripod.com

 

1. Aşağıda belirtilen ölçeklerden hangisini kullandığımız zaman diğerlerine göre daha ayrıntılı bir harita   

   çizebiliriz?

           A) 1/300 000       B) 1/150 000            C) 1/400 000                D) 1/500 000

2. Duvara asılı herhangi bir haritada, haritanın üst kısmı .......  yönünü, sağ tarafı ise ....... yönünü

gösterir.  Yukarıdaki noktalı yerlere hangileri uygundur?

       A) Güney -Batı               B)Kuzey - Doğu          C) Doğu - Kuzey                 D) Güney - Kuzey

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

         A) İl, en büyük yönetim birimidir.                  B) En küçük idari birim, ilçedir.   

C) İlçe, kaymakam tarafından yönetilir.           D) Köy, muhtar tarafından yönetilir.

 4. Seçeneklerden hangisinde plato doğru olarak anlatılmıştır?

         A) Çevresine göre yüksekte kalmış, inişli, çıkışlı yeryüzü şekilleridir.

B) Aralıksız sıradağlar şeklinde uzanan  yeryüzü şekilleridir.

         C) Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklerdir.

D) Çevresine göre yüksekte bulunan geniş düzlüklerdir.

5.  "Yeryüzündeki sular, sıcaklığın etkisi ile buharlaşır ve havaya karışır. Havada her zaman nem

       bulunur. Hava yükseldikçe soğur ve içindeki su buharı yoğunlaşır."  

      Yukarıdaki anlatımı aşağıdakilerden hangisi ile tamamlamamız uygun olur?

         A) İç Anadolu' da nem en yüksektir.               B) Bu da hava basıncını azaltır.                                                    

C) Sonra da yağmur olarak yeryüzüne düşer.   D) Havadaki nemi barometre ile ölçeriz.

6.  Aşağıda belirtilen iklim tipi ve görüldüğü şehir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

         A) Adana - Karadeniz İklimi                           B) Trabzon - Akdeniz İklimi      

C) Ankara - Karasal İklim                              D) Ağrı - Akdeniz İklimi

7. Aşağıdakilerden hangisi barajların yapılmasının nedenlerinden birisi değildir?

         A) Sulama yapmak                                                 B) Elektrik enerjisi üretmek     

C) Su taşkınlarını önlemek                                                 D) Toprak kaymasını engellemek

8. I. Zemini gevşek yerlere bina yapmamak             II. Pencerelerden atlamamak

  III. Hemen bütün yakınlarımızı telefonla aramak   IV. Elektrik, doğal gaz ve suyu kapatmak

 Yukarıdakilerden hangisi depremlerle ilgili olarak alınması gereken önlemlerden birisi değildir?

      A)I                              B) II                            C) III                               D)IV

9. Aşağıdakilerden hangisi Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan genel nüfus sayımlarının

    amaçlarından birisidir?

      A)Yurdumuzda yaşayanların sayısını, sosyal ve ekonomik durumlarını öğrenmek.                                                  

     B) Nüfus artışının ülkemizde hızla artmasını sağlamak

     C) İnsanların beslenme alışkanlıkların öğrenmek

     D) Alt yapı hizmetlerini sağlamak

10. Aşağıdakilerden hangisi  ticaret amacıyla kurulmamıştır?  

       A) Mağazalar            B) Pazarlar             C) Müzeler             D) Sergiler

11.  Daha ucuza, daha güvenli, daha çok miktarda ulaşım, aşağıda belirtilen ulaşım araçlarından   

      hangisi ile sağlanır?

       A)Kara yolu              B) Uçak                           C) Tren                 D) Yat

12. Ülkemizde tam olarak sanayileşmenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir? 

      A)Ham madde           B) Dış borç           C) Yerli Sermaye      D) Enerji

13.  Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanımı azalmakta olan iletişim aracıdır?

       A) Bilgisayar             B) Telefon              C) Faks                  D) Mektup

 

 

 14. Hangi alanda sağlanan gelirimiz yurdumuzun, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri sayesinde

      her geçen gün hızla artmaktadır?

       A)Sanayi                  B) Madencilik         C)Tarım                 D) Turizm

 

15.                I. Köyden kente göçü önlemek              

                    II. Yurdumuzun kendi kendisini besler hale getirmek

                   III. Bazı sanayi dalları için ham madde sağlamak   

                   IV. Temel besin maddelerinin ülkemizde üretebilmek 

   Yukarıdaki amaçların gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin gelişimine öncelik    

  verilmelidir?

          A) Tarım                        B) İthalat                         C) Ticaret                        D) Su ürünleri

 

16. Yurdumuzun iç kesimlerinde az yağışlı yerlerde .........,   Akdeniz İklim tipinin  görüldüğü yerlerde ise  

      kısa boylu çalı ve ağaçlardan oluşan .......... bitki örtüsü bulunur.

     Yukarıda belirtilen boşluklar için aşağıdakilerden hangisi uygundur?

       A) Orman - Mera          B) Bozkır - Maki         C) Tropikal - Maki      D) Bozkır- Çöl

 

17. Hangi seçenekteki illerimizin ikisinde de  Karadeniz iklimi görülür?

         A) Samsun – Ankara          B) İzmir – Samsun            C) Trabzon – Samsun    D) Ankara – Samsun

 

18. Bir asker ailesine yazdığı mektupta askerlik yaptığı yeri “Burada kışlar sert ve soğuk geçiyor. Yazları

     ise gündüzler çok sıcak oluyor.” şeklinde anlatıyor. Bu askerin askerlik yaptığı yer hangi

     bölgemizde olabilir?

         A) Karadeniz          B) Ege Bölgesi        C) Akdeniz Bölgesi           D) Doğu Anadolu Bölgesi

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Ankara ili için yanlıştır?

A) Ankara ilimizin 24 ilçesi vardır.        B) En büyük nüfuslu ilçesi Çankaya’dır.

         C) En küçük nüfuslu ilçesi Evren’dir.      D) En büyük nüfuslu ilçelerinden biri de Kızılay’dır.

 

20. Hava basıncı yüksek olan alanlardan, hava basıncı alçak olan alanlara doğru olan hava akımına

       ne ad verilir?

         A) iklim değişikliği           B) Rüzgar              C) Nem                 D) Yağış

 

 

 

 

          Doğru seçenekleri boş kutulara x ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

16

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

12

 

 

 

17

 

 

 

3

 

 

 

8

 

 

 

13

 

 

 

18

 

 

 

4

 

 

 

9

 

 

 

14

 

 

 

19

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

15

 

 

 

20