Make your own free website on Tripod.com

1. “......, bir milletin yaşadığı toprak parçasıdır.” tümcesinde noktalı yere hangisi konmalıdır?

A) Halk                  B) Kıta                   C) Vatan                D) Eyalet

 

2. Atatürk’ ün, “ vatan dediğimiz belli bir toprak üzerinde yaşayan, aynı dili yaşayan, aynı dili konuşan, ortak tarihleri olan, duygu ve düşünceleri bir ve aynı ülküye bağlı bulunan insanların oluşturduğu bir topluluktur” şeklindeki anlattığı nedir?

         A) Halk                  B) Millet                 C) Vatandaş           D) Toplum

 

3.            I -Dil birliği     II -Yurt birliği     III - Ülkü birliği      IV - Irk birliği

  Yukarıda belirtilenlerden hangisi, Atatürkçü Düşünce Sistemi’ nde “Türk Milletini” oluşturan unsurlar- 

  dan birisi değildir?

         A) I                       B) III                     C) II                      D) IV

 

4. Bir Milleti oluşturan unsurlardan birisi de “ülkü birliğidir”.  Aşağıdakilerden hangisinde  

    Türk Milleti’ nin ülküsü doğru olarak verilmiştir?

            A) Kaybedilen yerlerin geri alınmasını sağlamak.           

            B) Yayılmacı bir siyaset izlemek.

            C) Ülkeyi, dünyanın en uygar devletleri üzerine çıkarmak.

            D) Türk ırkının diğer ırklara üstünlüğünü kanıtlamak.

 

5. Mustafa Kemal Atatürk, Avrupa da’ ki bazı devletlerin tutumunu değerlendirerek İkinci Dünya Savaşı’   

   nın çıkacağını çok önceden tahmin etmişti.

   Yukarıda belirtilen bilgi aşağıdaki Atatürk’ ün kişisel özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

       A) Vatan sevgisi  B)Açık sözlülüğü       C) Birleştirme gücü      D) İleri görüşlülüğü

 

6. “ Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin.” sözü Atatatürk’ ün hangi kişisel

     özelliğini yansıtır?

         A) Gerçekçi bakış açısını                                B) Akılcı ve bilimsel yaklaşımını       

C) Vatan ve millet sevgisini                            D) İnsan haklarına verdiği önemi

 

7. Atatürk Türk dili ile ilgili bilimsel çalışmaların yapılmasını sağlamak için hangi kurumu kurmuştur?

         A) Türk Tarih Kurumu     B) Türk Dil Kurumu  C) Türk Muharipler Derneği       D) Kızılay

 

8. Aşağıdaki özeliklerden hangisi Türk Milleti’ nin özelliklerden birisi değildir?

       A) çalışkanlık          B) doğruluk            C) hoşgörülü olmak          D) soğukkanlılık

 

9. Bir milleti oluşturan unsurlardan olan ve “ İnançlarımız, bayramlarımız, geleneklerimiz, göreneklerimiz

    gibi değerlerimize” genel olarak ne ad verilir?

         A) tarih                           B) töre                   C) inanç                 D) kültür

 

10.  Atatürk, Onuncu Yıl Nutkunu hangi söz ile bitirir?

         A) Selam olsun.      B) Ey yüce ulus!     C) Ne mutlu sana    D) Ne mutlu Türküm diyene

 

11. İnsanların geçmişlerinin ortak olması, bir topluluğu millet yapan önemli unsurlardan birisidir; Buna   .  

       ..............  birliği  denir. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır?

         A) ülkü birliği         B) yurt birliği                   C) dil birliği            D) tarih birliği    

 

12. Atatürk’ ün 15 - 20 Ekim 1927 tarihleri arasında  okuduğu, Kurtuluş Savaşı’ nı bütün yönleri ile

      belgelere dayanarak anlattığı önemli eserinin adı nedir?

         A) Onuncu Yıl Nutku        B) Nutuk                C) İstiklal Savaşı Günlüğü           D) Yaptıklarım

 

13.Türkiye Cumhuriyeti’ nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir?

         A) İsmet İnönü                B) Celal Bayar                  C) Atatürk               D) Turgut Özal

14. Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ögelerden biri değildir?

      A) Kader Birliği                B) Tarih Birliği                 C) Yurt Birliği         D) Dil Birliği

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin asla vazgeçemeyeceği unsurlardandır?

         A) Bağımsız yaşamak                                    B) Dış yardım almak        

C) Yabancı okullar açmak                              D) Yayılmacılık yapmak

 

16. Atatürk, " Ben gerektiği zaman, en büyük hediyem olmak üzere,Türk milletine canımı

      vereceğim " diyerek aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

         A) Cesaret             B) Millet sevgisi                C) Çalışkanlık                   D) Doğruluk

 

17. Milli duygunun gelişmesi için aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi  gereklidir?

A) Dış ilişkiler         B) Türk Dili                     C) Ticaret              D) Ekonomi

 

18. " İnsanların geçmişlerinin ortak olması onları birbirine yaklaştırır. Uzun bir geçmişte    

        birlikte yaşanmış acı ve tatlı günler insanları birbirine yaklaştırır."

         Yukarıdaki tümcede anlatılan aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

         A) Dil Birliği          B) Ülkü Birliği                  C) Yurt Birliği         D) Tarih Birliği      

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Türk Milletinin özelliklerinden biri değildir?

A)    Ulusal birlik ve beraberlik duygusuna sahip olmak

B)     Bölücü unsurlara yer vermemek

C)    Vatansever olmak

D)    Ulusal çıkarlarımızı her şeyin üstünde görmek

 

20. Ulusal  bilincimizin ayakta kalabilmesi için ................. uğrunda çalışmak zorundayız. Yandaki  

       tümcede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

         A) tarım                B) dil ve tarih         C) toplum              D) çalışma hayatı

 

       Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.             

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

 

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

1213.

 

 

 

 

 

1819.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

20