Make your own free website on Tripod.com

1. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?

A) Bugün salıdır.           B) Saat kaç?          C) sarı kuş

2. Okula giderken yolda ............... ile karşılaştım. Yandaki tümceyi 

    tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

       A) kedi                       B) banka                C) Ahmet

3. "Rüzgar ol göğsüme dol, ışık ol ışıt beni." Yandaki söz kaç tane tümceden   

    oluşmuştur?

       A) 2                            B) 3                     C) 4

4.  arkadaşımdır – Mert – en – sevdiğim

    Yukarıdaki sözcükleri hangi sırada dizersek düzgün bir tümce olur?

A)              Mert arkadaşımdır en sevdiğim.

B)              En sevdiğim arkadaşımdır Mert

C)              Mert, en sevdiğim arkadaşımdır.

5. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?

A) Duyarsa kızar mı.       B) Ödevlerimi yaptım.    C) Dışarıda soğuk var.

6. " öğretmen – her – yoklama – ders – yapıyor " Yandaki sözcüklerden  

     anlamlı bir tümce yapılırsa yoklama sözcüğü kaçıncı sırada olur?

       A) 2               B) 3                      C) 4

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan işaret yanlıştır?

       A) O, bir tavşandı.         B) Geç kaldım.       C) Kaç kişi var.

8. “Hiç kimse kalmadı herkes gitti.” tümcesinde hangi sözcükten sonra virgül    

    yazılmalıdır?

       A) herkes              B) kalmadı                   C) gitti

9. I. Servise bindim.        II. Zil çaldı          III. Sınıftan çıktım.

    Yukarıdaki tümceleri hangi sırada dizersek anlamlı olur?

       A) I - II - III          B) II - III - I          C) II - I - III

 

 

 

10. " Bu otobüs samsun' a gidiyor."  Yandaki tümcede yapılan yazım yanlışı nedir?

       A) Tümce sonuna ? konulmalıydı.

       B) Otobüs sözcüğünün baş harfi büyük yazılmalıydı.

       C) Samsun sözcüğünün baş harfi büyük yazılmalıydı.

11. " Kalemleri bırak "  Yandaki tümcenin sonuna hangi işaret konulmalıdır?

       A) nokta ( . )         B) soru işareti ( ? )               C) ünlem işareti ( ! )

12. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan ünlem işareti yanlıştır?

       A) Hayret!                    B) Günaydın!         C) Yangın var!

13. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

       A) Bu sınıfın öğrencileri herşeyi bilir.

       B) Okulda açık ve kapalı olamayan pencereler var.

       C) Mutlaka bu maçı kazanabiliriz.

14. " Parkta arıyordum seni."  Yandaki tümcede hangi sözcüklerin yerini   

      değiştirirsek tümcenin anlatımı düzgün olur?

       A) Arıyordum ile seni sözcüklerinin yerlerini değiştirmeliyiz.

       B) Parkta ile seni sözcüklerinin yerlerini değiştirmeliyiz.

       C) Arıyordum ile parkta sözcüklerinin yerlerini değiştirmeliyiz.

15. "Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ama biz onların  iyi insan

      olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz."

       Yukarıdaki tümcede anlatılmak istenen şey nedir?

       A) Arkadaşlarımız kötü kişilerdir.    B) Arkadaşlarımız kusurlu insanlardır.

       C) İyi insanlarında bazı kusurları olabilir.

16. Aşağıdaki tümcelerden hangisi istek anlatır?

       A) Salı günü çok yorgundum.               B) Bunları öğrencilere oku, açıkla

       C) Saatin kaç olduğunu biliyormusun?

        Doğru seçenekleri boş kutuya X ile işaretleyiniz.             

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

1.

 

 

 

5.

 

 

 

 9

 

 

 

13.

 

 

 

2.

 

 

 

6.

 

 

 

10.

 

 

 

14.

 

 

 

3.

 

 

 

7.

 

 

 

11.

 

 

 

15.

 

 

 

4.

 

 

 

8.

 

 

 

12.

 

 

 

16.