Make your own free website on Tripod.com

GÖL HİÇ MAYA TUTAR MI?

  Nasrettin Hoca bir gün öğlen yemeğini göl kıyısında yedikten sonra yoğurt

kabını gölün suyunda yıkıyormuş. Tam o sırada Hocanın geveze bir arkadaşı

onu görmüş ve

-         Hoca ne yapıyorsun ! demiş.

Hoca bu meraklı arkadaşına biraz şaka olsun diye;

- Göle maya çalıyorum. demiş.

Şaşkına dönen arkadaşı Hocaya yeni bir soru yöneltmiş:

-         Hoca, göl hiç maya tutar mı?

Hoca bu ya,

-         Ya tutarsa?

diye cevap vermiş.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İlk 3 soruyu yukarıdaki okuma parçasına göre cevaplayınız.

 

1. Yukarıdaki okuma parçasının ilk tümcesi kaç sözcükten oluşmuştur?

A) 14                        B) 15                        C) 16

2. Nasrettin Hocanın arkadaşı için ne diyemeyiz?

        A) meraklı                 B) geveze                  C) sabırlı

3. Parçada geçen “ o, bir, ya, ne “ sözcüklerinden hangisi tek başına anlamsızdır?       

        A) o                           B) ne                       C) ya

4. " Yaş, mas, tas, sas " yandakilerden kaç tanesi sözcüktür?

A) 3                          B) 2                            C) 1

5.  Çeş...    harflerini aşağıdakilerden hangisi ile tamamlarsak anlamlı bir sözcük olmaz?

A) me                       B) it                             C) ke

6. Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?

A) Şekersiz                B) Balıkçı                       C) Atatürk

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi doğru yazılmıştır?

        A) düğme                  B) tiren                          C) sipor

8. " Bakkaldan tuz aldım."  Yandaki tümcede kök halindeki sözcük hangisidir?

        A) aldım                    B) bakkaldan                  C) tuz

 

 

9. I. Sözçüğün anlamlı en küçük parçası       II. Sözcüğün ekleri atılınca kalan parçası

    III. sözcüğün tümce içindeki görevini belirler.

    Yukarıdaki tümcelerden hangileri kökü anlatır?

        A) I - II - III              B) II - III                  C) I - II

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi " gaz " kökünden türememiştir?

        A) gazcı                    B) gazete                  C) gazyağı

11. Aşağıda sözcükler ve kökleri eşleştirilmiştir. Bu eşlemelerden hangisi yanlıştır?

        A) kuşçu à kuş          B) soru à sor                    C) köylü à köy

12. Aşağıdakilerden hangisi ek almamıştır?

        A) boru                     B) sözlük                   C) tamirci

13. " Saraybosna, çeşmeci, kızılcık, Kızıldeniz, açıkgöz " yandaki sözcüklerden kaç tanesi       

       birleşik kelimedir?

        A) 2                          B) 3                         C) 4

 14. Karadenizin dalgalı bir gününde balık tutmak için Gökburnuna gittik.

      Yukarıdaki tümcede kaç tane birleşik sözcük vardır?

        A) 2                          B) 3                          C) 4

15. " Babam eve süt aldı.  " tümcesinde hangi sözcük basit sözcüktür?

        A) eve                       B) aldı               C) süt

16.      Aşağıdakilerden hangisi türemiş bir sözcük değildir?

         A) kuşçu                  B) kaldım                          C) koşucu

 

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

1.

 

 

 

5.

 

 

 

 9

 

 

 

13.

 

 

 

2.

 

 

 

6.

 

 

 

10.

 

 

 

14.

 

 

 

3.

 

 

 

7.

 

 

 

11.

 

 

 

15.

 

 

 

4.

 

 

 

8.

 

 

 

12.

 

 

 

16.