Make your own free website on Tripod.com

                 Egemen bir milletin

                 Coştuğu bir gündür bu

                 Yurduma özgürlüğün 

                 Koştuğu bir gündür bu    

İlk iki soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. “ Millet “ sözçüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Ülke                 B) Yurt                 C) Ulus

2. “ Koştuğu bir gündür bu “ tümcesinde altı çizili sözcük yerine aşağıdakiler-   

    den hangisini yazarsak tümcenin anlamı değişmez?

       A) çoştuğu            B) yayıldığı            C) gittiği

 

3.          I. Yurt – Vatan        II. Ülkü – Ülke        III. Ulu – Yüce   

   Yukarıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde eş anlamlı sözcükler yoktur?

        A) I                     B) II                           C) III

4.   Eş anlamlı sözcükler .....................tümcesini hangisi tamamlar?

A)    farklı anlamdadır. B) aynı anlamı taşır. C) aynı harflerle yazılır.

5. “ Bir öykü okudum. “ tümcesi aşağıdaki tümcelerden hangisi ile aynı anlamdadır?

       A) Bir roman okudum.    B) Bir masal okudum.     C) Bir hikâye okudum. 

6. Sevinç ve hüzün birbiriyle ........ anlamlı iki sözcüktür.

    Yukarıda boş bırakılan yere hangi sözcük gelir?

       A) aynı                        B) zıt                            C) eş

7. “ Nehir – ödül - meydan – armağan – ırmak”  sözcükleri arasında  hangisi-  

     nin eş anlamlısı verilmemiştir?

        A) ödül                        B) ırmak               C) meydan

8. - Dün gece bir rüya gördüm.

-         Anlamadım?

-         ........ gördüm.

-         Anladım.

  İki arkadaşın yaptığı konuşmada noktalı yere hangi sözcük konulmalıdır?

       A) yapıt                       B) şüphe               C) düş

9. “ Gelir à gider, uzun à kısa , beyaz à ak “ eşlemelerinden kaç tanesinde      

      zıt anlamlı sözcükler eşlenmiştir?

       A) 1                            B) 2                     C) 3

10. “ Balık bulanık suda avlanır.”  tümcesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı

     aşağıdakilerden hangisidir?

       A) kirli                         B) duru                 C) taze

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur?

       A) yavaş                      B) çift                   C) yatak

12. ” Açılış töreni güzeldi.” tümcesindeki koyu yazılı sözcükleri zıt anlamlıları

      ile değiştirirsek hangi tümceyi buluruz?

       A) Kapanış töreni çirkindi       .             B) Açılış kutlaması güzeldi.

       C) Kapanış kutlaması güzeldi.

13. “ Bu sene kış geç geldi.”  tümcesinin anlamca karşıtı hangisidir?

       A) Geçen sene kış geç geldi.         B) Bu sene yaz geç geldi.

       C) Bu sene kış erken geldi.

14. Zıt anlamlısı zarar olan sözcük hangisidir?

        A) ziyan                   B) yarar                    C) ucuz

15. “ Üzgünüm ekmek var.” tümcesindeki anlatım bozukluğunu hangi

      değişikliği yaparak düzeltebiliriz?

A)    Var yerine zıt anlamlısı olan yok sözcüğünü koyarak.      

B)    Ekmek yerine eş anlamlısı olan pide sözcüğünü koyarak.

C)    Üzgünüm yerine ne yazık ki sözcüğünü koyarak.      

16. “ Kötümser” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

       A) karamsar                 B) çalışkan            C) iyimser

  

 

          Doğru seçenekleri boş kutuya x ile işaretleyiniz.             

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

1.

 

 

 

5.

 

 

 

 9

 

 

 

13.

 

 

 

2.

 

 

 

6.

 

 

 

10.

 

 

 

14.

 

 

 

3.

 

 

 

7.

 

 

 

11.

 

 

 

15.

 

 

 

4.

 

 

 

8.

 

 

 

12.

 

 

 

16.