Make your own free website on Tripod.com

AÇ GÖZLÜ KÖPEK

   Aç gözlü bir köpek bir gün bir kemik çalmış ve hızla kaçmaya başlamış.   

Derenin üstündeki köprüden geçerken durup suya bakmış. Suda kendi  

görüntüsünü görünce başka bir köpek sanmış. Sudaki köpeğin kemiğini almak için kendi ağzındaki kemiği bırakmış. Fakat ağzındaki kemik suya düşüp kaybolmuş.

 İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Birinci tümcede geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi eşsesli değildir?

        A) aç                    B) çalmak                           C) gün

2. Öykünün anlatmak isteği davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Daha fazla şeyleri elde etmek için daha fazla gayret göstermeliyiz.

B)    Elimizdekilerle yetinmezsek onlarıda kaybedebiliriz.

C)    Köpekler kemiği severler onlara kemik vermeliyiz.

3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)     Köpek suya bakınca kendini daha büyük görmüş.

B)     Öyküde bir köpek vardır.

C)     Köpek sudaki köpeğin kemiğini almış.

4. Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere

    verilen ad aşağıdakilerden hangisi değildir?

       A) sesteş               B) eş sesli                    C) eş anlamlı

5. “ yüz – yaz – yat – bardak – bot “ sözcüklerinden kaç tanesi eş seslidir?

       A) 5                     B) 6                            C) 7

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde eş sesli sözcük kullanılmamıştır?

        A) Kız arkadaşım ile buluştum.      B) Annem bana kızdı.

       C) Arkadaşım bana geldi.

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır?

       A) sevgi                B) kaz            C) üç

8. “ Gözünde ne var!” tümcesi hangi anlama gelmez? 

       A) Gözüne birşey mi kaçtı?           B) Senin masanın gözünde ne var?

       C) Gözüne giremedim.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

       A) bin                   B) in                    C) din

 

10. Otobüs ile şoför arasında bir ilişki vardır. Gemi ile aşağıdakilerden hangisi

    arasında buna benzer bir ilişki vardır?

       A) makinist            B) pilot                 C) kaptan

11. Köpek ile kulübe arasında bir ilişki vardır. Arslan ile aşağıdakilerden   

     hangisi  arasında buna benzer bir ilişki vardır?

       A) in                    B) kafes                C) orman

12. Aşağıdaki seçeneklerde verilen varlıklar arasındaki ilişkilerden hangisi 

      farklıdır?

       A) inek – süt          B) arı – bal          C) televizyon – bilgi

13. Seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi yanlış yazılmıştır?

       A) pisiklet              B) penbe                          C) iğne    

14. “sütçü, sıcak, matamatik, eşki, tırabzon” sözcüklerinden kaç tanesi yanlış

      yazılmıştır?

       A) 3                     B) 4                        C) 5

15. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sözcüklerden hangisi anlam bakımından 

      diğerlerinden farklıdır? 

       A) güreşci             B) yüzücü                    C) sporcu

  

16. “ Hayvanat bahçesinde kaplan, baykuş, kartal ve serçe gördüm.”

       tümcesinde geçen hayvanlardan hangisi anlam bakımından diğerlerinden

       farklıdır?

       A) baykuş              B) kartal               C) kaplan

 

          Doğru seçenekleri boş kutuya x ile işaretleyiniz.             

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

 

 

A

B

C

1.

 

 

 

5.

 

 

 

 9

 

 

 

13.

 

 

 

2.

 

 

 

6.

 

 

 

10.

 

 

 

14.

 

 

 

3.

 

 

 

7.

 

 

 

11.

 

 

 

15.

 

 

 

4.

 

 

 

8.

 

 

 

12.

 

 

 

16.