Make your own free website on Tripod.com

HİÇ GÖLE MAYA ÇALINIR MI?

 

   Dün akşam rüyamda Nasrettin Hoca ‘ yı gördüm. Bana sitemle şöyle dedi. “Bir gün  

 öğlen yemeğini göl kıyısında yedikten sonra yoğurt kabını gölün suyunda 

 yıkıyordum. Tam o sırada geveze ve meraklı bir arkadaşım beni gördü ve

-         Hoca ne yapıyorsun ! dedi.

 Bu meraklı arkadaşıma biraz muziplik yapmak için;

- Göle maya çalıyorum. demiştim.

 Arkadaşım bunu ciddiye alıp bana yeni bir soru yöneltmez mi?

-         Hoca, göl hiç maya tutar mı?

 Bunun üzerine onun güzel bir derse ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için 

-         Ya tutarsa...

diye cevap vermiştim.

  Bu geveze arkadaşım her gittiği yerde bu olayı kendi düşündüğü biçimde anlatmış.   Benim gibi yaşadığı çağda insanları bilgisiyle aydınlatan bir kişinin göle maya çalmayacağını hiç düşünmeden böyle bir şeye siz de inandınız.”

 

 

 

 İlk 3 soruyu yukarıdaki okuma parçasına göre cevaplayınız.

1. Hoca göl kıyısında ne yapıyormuş?

        A) Göle maya çalıyormuş.            B) Meraklı bir arkadaşı ile konuşuyormuş.

        C) Yoğurt kabını yıkıyormuş.               

2. Hocaya göre herkesin kolayına gelen şey nedir?

A)   Hocanın meraklı arkadaşını sevmediğine inanmak.

B)   Hocanın göle maya çaldığına inanmak.

C)   Hocanın akıllı biri olduğuna inanmak.

3. Öyküde anlatılmak istenen şey nedir?

A)   Hoca göle maya çalmadı, göle arkadaşı maya çaldı.

B)   Göl hiçbir zaman maya tutmaz.

C)   Her şeyi duyduğumuz gibi kabul etmemeli, doğruluğunu araştırmalıyız.

4. Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?

        A) Kaçacak yer yok.            B) Sabahın ilk ışıkları           C) Kimdir o?

5. Hangi seçenekteki sözcüklerle anlamlı bir tümce yapılabilir?

        A) manav – elma – portakal         B) tanedir – beş – mevsimler

        C) acı – dost - arkadaşım

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna konulan noktalama işareti yanlıştır?

        A) Ey Türk gençliği? B) Size bir sırrımı söyleyeceğim.  C) Kaç lira?

7. “ Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu 

      yaşadıkları bir köy varmış.” Bu anlatım kaç tümceden oluşmuştur?

        A) 4                                                                                                B) 3                                                                                                        C) 2

8.  “ öğretmenimiz muratcan ‘ ı tahtaya kaldırdı ” tümcesinde kaç tane yazım hatası

       yapılmıştır?                                        

                    A) 1                                                                                B) 2                                                                                                     C) 3

 

9.      I. Tümcenin ilk sözcüğü büyük harfle başlar.

       II. Korku ve şaşkınlık anlatan tümce sonlarına soru işareti konulur.

      III. Sözcükleri yan yana dizersek tümceler oluşur.

     Yukarıdakilerden kaç tanesi doğrudur?

        A) 1                                                                                                 B) 2                                                                                                       C) 3

10.  – Neden böyle düşünüyorsun ( )

        - Başka nasıl düşüneyim ( )

        - Belki de o haklıdır ( )

    Yukarıdaki karşılıklı konuşmada tümce sonlarına sırasıyla hangi işaretler konulmalıdır?

        A) ( . ) ( ? ) ( . )         B) ( ? ) ( ? ) ( . )                                                         C) ( . ) ( . ) ( ? )

11. İki gün sonra daha tatile gireceğiz.” tümcesindeki anlatım bozukluğunu gidermek

      için hangi sözcüğün atılması gerekir?

        A) gün                                                                                     B) sonra                                                                                              C) daha

12. “ Herkese ne söyledimse ........... onu söyledim.”  tümcesindeki noktalı yere

       aşağıdakilerden hangisini koyamayız?

        A) sana da                                                                               B) Ahmet’e de                                                                                     C) bana da

13. “ Yeşil ışıkta geçerken trafik kurallarına uymalıyız.” tümcesinin anlatım bazukluğunu

      gidermek için altı çizili sözcüğü hangi sözcük ile değiştirmeliyiz?

        A) geçmek için                                                          B) geçerek                         C) geçince

14. “ boyunca – bütün – şarkı - yaz – söylemiş “ Yandaki sözcüklerden anlamlı bir

        tümce oluşturursak en sondan bir önceki sözcük hangisi olur?

        A) şarkı                                                                                    B) söylemiş                                                                                                      C) bütün

15. “ Eyvah ( ) Otobüsü kaçırdım ( ) “ Yandaki tümcelerin sonuna hangi noktalama

       işaretleri konulmalıdır?

        A) ( . ) ( ! )                                                             B) ( ? ) ( ! )                         C) ( ! ) ( ! )

16.  “ Yeni aldım kitabı okudum. “  tümcesinin doğrusu hangisidir?

        A) Yeni kitap alıp okudum.              B) Yeni aldığım kitabı okudum.

        C) Yeni aldım kitap okudum.

        Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

2

 

 

 

 

6

 

 

 

 

10

 

 

 

 

14

 

 

 

 

3

 

 

 

 

7

 

 

 

 

11

 

 

 

 

15

 

 

 

 

4

 

 

 

 

8

 

 

 

 

12

 

 

 

 

16