Make your own free website on Tripod.com

ÜÇ İNEĞİ OLACAK

 

    Soğuk bir kış günü, çevre halkının durumunu görmek için Atatürk arabayla dışarı çıkmıştı. Kırşehir yönüne giderlerken bir dağ başında bir köylünün koştuğunu gördüler. Atatürk, köylüyü yanına çağırtıp sordu:

       Köylü:

-         İneğim kayboldu Paşam... dedi.

-         Kurtlar parçalar seni.

-         İneğimi yedilerse bırak beni de yesinler...

-         İneğin kaç lira ederdi?

-         Eh, elli lira ederdi.

-         Atatürk yanındakilere :

-         Bu adama yüz lira verin kendisini de arabalardan birine alın! dedi.

Köylü yüz lirayı aldıktan sonra arabaya binmedi.

-         Olmaz, dedi, ben gene ineğimi arayacağım...

Atatürk :

-         Sana yüz lira verdiler ya, dedi, o parayla iki inek alabilirsin.

Köylü :

- Paşam, dedi, sana raslamak benim için bir talihtir. Ama gene de kendi ineğimi ararım. Benim gibi bir yoksulun seni görüp talihi parlayınca üç ineği olmuş çok mu?

 

 

 

 

    İlk üç soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1. Köylünün ineğine çok değer verdiğini hangi sözünden anlıyoruz?

        A) İneğim kayboldu Paşam.         B) İneğimi yedilerse bırak beni de yesinler.           C) Ama gene de kendi ineğimi ararım.

2. Parçada geçen “ Eh, elli lira ederdi.” tümcesinin anlamı nedir?

        A) Elli liradan fazla ederdi.                  B) Aşağı yukarı elli lira ederdi.

        C) İneğimi elli liraya satmazdım.  

3.  Köylünün kendi ineğini aramaya devam etmesinin sebebi neydi?

        A) Köylü ineğini çok seviyordu.     B) İneğini kurtların yemesinden korkuyordu.                 C) İneğini bulup üç ineği olmasını istiyordu.

4. Seçeneklerden hangisinde sözcüklerin yapılarına göre türleri doğru verilmiştir?

         A) basit, karmaşık, bileşik              B) basit, türemiş, bileşik  

C) basit, türemiş, karmaşık

5. Hangi seçenekteki sözcüklerin tümü basit sözcüktür?

         A) zil, yurttaş, kapı, buzcu           B) zil, baca, kapı, buzcu 

        C) zil, baca, çiçek, ip

6. Yapım ekleri eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirip yeni sözcükler türetirler.

     Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?

            A) güller                    B) sobacı                   C) arabada

 

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki ile türetilmemiştir?

       A) tuz à tuzluk           B) süt à sütçü           C) top à toplar

8. “ Çantacı, oduncu, bacı, simitler, helvacı ”sözcüklerinden hangileri yapım eki almıştır?    

      A) çantacı, oduncu, bacı                       B) çantacı, simitler, bacı  

      C) çantacı, oduncu, helvacı

9.  I. Sözcüklerin tümcedeki anlamlarını belirlerler. II. Sözcüklerin çekimini yaparlar.

     III. Eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirmezler.

        Yukarıdaki tümceler neyi anlatır?

A) yüklem                  B) yapım eki              C) çekim eki

10. “ lar, lik, cı, luk, ler, den “ eklerinden hangileri çekim eki değildir?  

        A) den, ler, cı            B) lik, cı, luk              C) lar, ler, den

11. “Avcı benimle söyleşi yaptı.” tümcesinde hangi sözcükler türemiştir?

        A) yaptı, söyleşi         B) avcı, söyleşi            C) söyleşi, benimle

12. Aşağıdakilerden hangisi bileşik sözcüktür?

        A) Sultan Dağı          B) Bornova                 C) Adapazarı

13. “ Boş çuval ayakta durmaz” tümcesinde altı çizili sözcüklerin türleri nedir?

        A) bileşik                   B) türemiş                 C) basit

14. “ Kızılırmak köylüleri çok çalışkandır.” tümcesinde kaç tane türemiş sözcük vardır?

        A) 2                          B) 3                          C) 4   

15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki alıp türemiştir?

        A) şekerler                 B) gözler                   C) masalcı

16. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde türemiş sözcükler en fazladır?

A)   Aşçı yemekhanede bulaşık yıkıyor.     B) Sanatcı her zorluğu aşar.

B)   Pazarcı ile kömürcü yolcu olmuşlar.

17. “ Karakaya, Uludağ, Sivrihisar, Otlukbeli ” sözcüklerinin ortak özeliği nedir?

        A) türemiş sözcükler   B) basit sözcükler       C) bileşik sözcükler

18.  ” Sen yolcu, ben hancı” tümcesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)   Sen ve ben basit sözcüklerdir.  B) yolcu ve hancı bileşik sözcüklerdir.

C) yolcu ve hancı türemiş sözcüklerdir.

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcüklerin tamamı türemiş sözcüktür?

        A) masa, sarma, okul    B) satıcı, bakıcı, tebeşir   C) okul, satıcı, evci

20. “ Bilgisayar, tarak, pencereden” sözcüklerinden hangisi türemiş bir sözcüktür?

        A) Bilgisayar               B) tarak                         C) pencereden

 

           Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

 

A

B

C

1

 

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

16

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

 

12

 

 

 

17

 

 

 

3

 

 

 

8

 

 

 

13

 

 

 

18

 

 

 

4

 

 

 

9

 

 

 

14

 

 

 

19

 

 

 

5

 

 

 

10

 

 

 

15

 

 

 

20