Make your own free website on Tripod.com

             MİLLETİN EN BÜYÜĞÜ

Mustafa Kemal Paşa yurdu düşmanlardan kurtardıktan sonra, birkaç yıldan beri    görmediği  ve İstanbul’ da oturan annesini yanına getirtti.

Annesini büyük bir sevgi ile karşıladı; annesinin elini öptü. Annesi de, sevgili oğlunu 

bağrına bastı. Bundan sonra annesi Zübeyde hanım, ayağa kalktı ve Mustafa Kemal Paşa’ nın elini öpmek için uzandı.

            Mustafa Kemal Paşa şaşırmıştı:

-         Ne yapıyorsun anne? dedi.

Zübeyde Hanım büyük bir gururla cevap verdi:

- Ben senin annenim, dedi. Sen, büyüğün olduğum için elimi öpüyorsun. Ama bu milleti sen kurtardın, bu milletin en büyüğüsün. Ben de senin elini onun için öpüyorum.

 

 

       İlk iki soruyu yukarıdaki okuma parçasına göre cevaplayınız.

1.  Mustafa Kemal ‘ in  annesine gösterdiği davranış hangi kavramla ilişkilidir?

            A) ailede demokratik hayat    B) dayanışma        C) küçüklere sevgi     D) büyüklere saygı

2. Zübeyde Hanım oğlu ile karşılaşınca aşağıdakilerden hangisini yapmadı?

     A) Oğlunu bağrına bastı.   B)Oğlunu yanına getirtti.   C)Ayağa kalktı.    D)Oğlunun elini öpmek istedi.

3. Yüklemi sonda olan tümceye kurallı tümce denir. Buna göre aşağıdaki tümcelerden hangisi    

     kurallı bir tümcedir?

            A) Aldım başımı dolaştım kırları.                             B) Öğrenciler sınıflara girmiş.

            C) Kim çaldı zili?                                                     D) Unutma senin için yaptıklarımı.

4.          I. Bizde buluşalım bu akşam.                                 II. Bugün çok dersim var.    

 III. Burası ilk sınıfımdır.                                            IV. İşçiler öğlen tatiline çıktılar.

         Yukarıdaki tümcelerden kaç tanesi kurallı tümcedir?

            A) 1                            B) 2                            C) 3                            D) 4

5. Yüklemi sonda olmayan tümceye devrik tümce denir. Buna göre  hangisi devrik tümcedir?

            A) Sınıfa gidiyorum.                                     B) Sınav o kadar zor değildi.                     

            C) Akşam televizyonda maç var.                           D) Geldi ilkbahar mevsimi.

6.   I. Senden sonra ben de topladım kitaplarımı.  II. Soğuk var sanki.   III. Bu benim son gecemdir.       

      IV. Seni anladım arkadaşım. Yandaki tümcelerden hangisi devrik tümce değildir?  

            A) I                              B) II                             C) III                            D) IV

7.  “ erken - sabah – kalkacağım – bu “ Yandaki sözcüklerle kurallı bir tümce oluşturursak  erken  

      sözcüğü hangi sırada yazılır?

            A) 4.                                      B) 3.                           C) 2.                           D) 1.

8. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir tümcedir?

            A) Öğrenciler geç geldiler.                         B) Bu resmi sevdim.           

C) Bu ay masrafım çok olacak.                              D) Sana ayıracak zamanım yok.

9.         I. Bu filmi beğenmedim.      II. içeride soğuk var.    III. Okumadım o kitabı.   IV. Kalemi attım.            Yukarıdaki tümcelerden hangileri olumludur?

        A) I - IV                       B) II - III                       C) I – III                       D) II – IV

10.  “ Üç ay önce patlayan Ahmet’in topu tamir edildi bugün” tümcesinin kurallı tümce olarak yazımı  

        aşağıdakilerden hangisidir?     

A) Üç ay önce bugün Ahmet’in patlayan topu tamir edildi.        

B) Üç ay önce patlayan Ahmet bugün tamir edildi.

C) Ahmet’in üç ay önce patlayan topu bugün tamir edildi. 

D) Bugün Ahmet’in topu üç ay önce tamir edildi.

 

 

11. “oturacak - yoktu – boş – otobüste – yer  “ sözcükleriyle kurallı bir tümce oluşturursak  boş sözcüğü 

      baştan kaçıncı olur?

         A) 4.                                      B) 3.                           C) 2.                           D) 1.

12.  Gözlerinden akan ne ( ) Geri dönmedim diye ( ) ağlıyor musun anne ( )

     Yukarıdaki tümcelerde parantezlerin yerine sırasıyla hangi işaretler konulmalıdır?

            A) ( , ) ( ? ) ( . )           B) ( ? ) ( ? ) ( . )                      C) ( ? ) ( . ) ( ? )                    D) ( ? ) ( , ) ( ? )

13. Yüklemi isim olan tümceye isim tümcesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi isim tümcesidir?

            A) Bayrağımızı çok seviyorum.                   B) Her varlığın bir ismi vardır.

            C) Sınıfımızı temiz tutalım.                            D) İnsanlar kardeştir.

14.       I. Bu yol kötü bir yoldur.                              II. Öyle bağırdın ki kulaklarım sağır oldu.

             III. Sanma ki sana kızgınım.                        IV. Oltamı attım, balıkları tuttum.

     Yukarıdaki tümcelerden kaç  tanesi birleşik tümcedir?

         A) 4                                        B) 3                            C) 2                            D) 1

15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım(imla) hatası vardır?

A)    O, kendi varlığını topluma adamıştı.

B)    Erdemli kişiler, toplumun varlığı ve mutluluğu için kendilerini topluma adarlar.

C)    Ellerimi yıkadıktan sonra  Mutfağa girdim.

D)    Halk oyunlarını niçin benimserim?

16. Okuma tutkuların en asilidir. Ekmek nasıl bedeni beslerse, o da öylece ruhu besler. Büyük 

      yazarlar ömürlerinin yarısını okuma ile geçirmiştir. Ünlü bir yazar: “ Çeyrek saatlik bir  okumanın 

      gideremediği kederim olmamıştır.” der?

      Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Okuma nasıl bir tutkudur?                      B) Okumanın en önemli yararı nedir?

C) Günde kaç saat okumalıyız?                  D) Okuma yazarın kederini gidermiş mi?

17.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ayrılık sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

            A) Ayrılık duygusu benliğimi sarmıştı.                    B) Ayrılık kaçınılmazdı.

            C) İki kardeş arasında ayrılık yapıyordu.               D) Satırlarında ayrılık kokusu vardı.

18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A)    Futbolcuların dirençli olmak için iyi beslenmek gerekir.

B)    Ali sanırım iyi not aldı tahmin ediyorum.

C)    Okula gelmiş bulunanlarla görüş.

D)    Ankara güzelleşmiş.

19. “Sen yanlış yapmasan da bu iş kusursuz olmaz.”  Hangisi bu tümcede anlatılan düşünceyi açıklar?

A)    Sen yanlış yapmasan da kusur yaparsın.                  

B)    Senin yaptığın iş kusursuz olmaz.

C)    Bu işin kusursuz olması sadece senin kusursuz çalışmana bağlı değildir.

D)    Kusursuz çalışsan da insanlar yaptığını beğenmez.

20. " insanlar - öğrenme - birbirinden - yetenekleri - bakımından - farklıdırlar " Yandaki sözcüklerden    

        kurallı bir tümce yapılırsa bakımından sözcüğü hangi sözcükten sonra gelir?

            A) yetenekleri                       B) öğrenme                           C) farklıdırlar                         D) birbirinden 

           Doğru seçenekleri boş kutulara x ile işaretleyiniz. 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN