Make your own free website on Tripod.com

 

  Para vermekten haz duyarım; omuzlarımdan bir yük atmış, bir çeşit kölelikten kurtulmuş gibi olurum. Ayrıca para verirken doğru bir iş yapmanın, başkasını memnun etmenin keyfini duyarım. Ama hesap, kitap, pazarlık isteyen alışverişlere yanaşmam. Tabiatıma aykırı gelen o iğrenç konuşmalara düşmektense bırakır, kaçarım.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  İlk iki soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. “ Para vermekten haz duyarım.” tümcesi ile eş anlamlı olan tümce hangisidir?

            A) Para harcamayı sevmem.                                 B) Para harcamaktan nefret ederim.

            C) Para verirken nazlanırım.                                   D) Para harcamaktan mutluluk duyarım.

2. Yazar ne zaman bırakıp kaçacağını söylüyor?

            A) Boş yere para harcayınca                                 B) Fiyatlar çok pahalı olunca

            C) Pazarlık yapmak gerekirse                               D) Omuzlarına yük binince

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı sözcükler yoktur?

A) köle – esir                                                           B) tabiat – doğa                  

C) mesut – sevinç                                                   D) yanıt - cevap

4. Aşağıdaki seçeneklerde  ” kurnaz – bolluk – fena – talih – gezi “ sözcüklerinden hangisinin eş     

    anlamlısı yoktur?

            A) bereket                 B) seyahat                             C) açıkgöz                             D) şans

5. “ istiklâl, vazife, bağımsızlık, barış, görev ” sözcüklerinden biri dışında diğerleri eş anlamlıları ile

      beraber verilmiştir. Hangi sözcüğün eş anlamlısı verilmemiştir?

            A) barış                      B) istiklâl                               C) görev                                D) bağımsızlık

7. “ Ahmet ile Serhat yoktan yere birbirine hasım oldular. ”  Ahmet ile Serhat birbirleriyle ne oldular?

            A) arkadaş                B) akraba                              C) rakip                                 D) düşman

8.  Aşağıdaki seçeneklerde “ Ufak çocuklar neşe içinde vakit geçiriyordu. ” tümcesindeki altı çizili       

     sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

            A) zaman                   B) sevinç                               C) küçük                                D) akıllı

9. “ İhtiyar çiftçi mühim nasihatler yaptı.” tümcesinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yaparsak  

     tümcenin anlamı değişir?

            A) ihtiyar yerine yaşlı yazarsak                               B) nasihatler yerine öğütler yazarsak                   

            C) mühim yerine özel yazarsak                              D) çiftçi yerine rençber yazarsak

10. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde  sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır?

            A) Bu kadar katı olma.                                            B) Babam sıkı bir pazarlık yaptı.

            C) Yumuşak huylu insanları çok severim.         D) Bu boya biraz mat değil mi?

11. ” Odanın tavanı beyaz fakat içi karanlıktı. ” tümcesinde altı çizili sözcükleri zıt anlamlıları ile   

       değiştirirsek hangi tümceyi buluruz?

A)    Odanın tavanı siyah fakat dışı aydınlıktı.           B) Odanın tavanı beyaz fakat içi aydınlıktı.

C) Odanın tabanı siyah fakat içi aydınlıktı.             D) Odanın tavanı siyah fakat içi aydınlıktı.

12. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir?

            A) alçak – yüksek                                                   B) yergi – övgü        

C) mat – donuk                                                        D) somut – soyut

 

 

13. “ Zengin insanlar pahalı elbiseler giyer.”  tümcesinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi

       seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

            A) yoksul – pahasız                                                 B) ucuz – fakir          

C) yoksul – eski                                                       D) fakir – ucuz

14.  Yazılışları ve okunuşları aynı, fakat anlamları farklı olan sözcüklere sesteş ( eş sesli ) sözcükler

       denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

            A) çay                        B) ekmek                   C) saymak                            D) uzun

15. “ el, pas, gün, ak “ sözcüklerinden kaç tanesi eş sesli ( sesteş)dir?

            A) 1                            B) 2                            C) 3                                        D) 4

16. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sesteş sözcük  yoktur?

A)    Duvarın üstünde üç tane kaz vardı.                  B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

C)    Kara gün dostu ol.                                             D) Bu söz güzel sözdür.

17. “ Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

             1               2        3                   4

     Yukarıdaki tümceye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A)    1 numaralı sözcüğün eş anlamlısı yaşam sözcüğüdür.

B)    2 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı yalan sözcüğüdür.

C)    3 numaralı sözcük eş sesli bir sözcüktür.

D)    4 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı ilim sözcüğüdür.

18. Aşağıdaki tümcelerden hangisi “Okumak üzere İstanbul’a gitmiştim ” tümcesiyle farklı anlamdadır?     

A)    Okumak için İstanbul’a gitmiştim                    

B)    Okumak amacıyla İstanbul’a gitmiştim.                     

C)    Okumak maksadıyla İstanbul’a gitmiştim.

D)    Okumak bahanesiyle İstanbul’a gitmiştim.

 19. “Bu işe girmek için hangi koşul ve şartlar var?” tümcesindeki anlatım bozukluğunun nedeni  nedir?

A)    Zıt anlamlı koşul ve şart sözcükleri beraber kullanılmıştır.

B)    Eş anlamlı koşul ve şart  sözcükleri beraber kullanılmıştır.

C)    Eş sesli koşul ve şart sözcükleri beraber kullanılmıştır.

D)    Girmek sözcüğü yanlış kullanılmıştır.

20. “ Her kazılan yerden su çıkmaz.” tümcesinde anlatılmak istenen şey nedir?

A)    İnsanlar kazı yapmadan önce dikkatli davranmalıdır.                                  

B)    Her çaba insana yarar getirmeyebilir.

C)    Herkesin huyu birbirinden farklıdır.

D)    Su bulmak için defalarca kazı yapmak gerekir.

 

           

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN