Make your own free website on Tripod.com

 

 " Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğe ve yetişmekte olan çocuklarına sesleniyorum :

      Batı senden, Türk' ten çok geriydi. Manada, düşüncede, tarihte bu böyleydi. Bugün Batı nihayet teknikte bir yükselme gösteriyorsa, ey Türk çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin bağışlanmaz ihmalinin bir sonucudur. "

                                                                                              M.K. ATATÜRK

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  İlk iki soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1.      Atatürk' e göre geri kalışın suçu kimdedir?

A) tarihte                         B) teknikte                 C) Türk gençliğinde D) önceki nesillerde

2.      Atatürk " Bugün Batı nihayet teknikte bir yükselme gösteriyorsa..." tümcesindeki Batı sözcüğü ile neyi anlatmaktadır?

A) batmış ülkeleri                                                          B) Amerika kıtasındaki ülkeleri      

C) ülkemizin batısındaki ülkeleri                                  D) gelişmiş ülkeleri 

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır?

A) Benim kedimin adı Boncuk' tur.                  B) Babam İngilizce konuşuyor.

C) Otuz beş yaş adlı kitabı okudun mu?          D) Öğretmen Ahmet ' i tahtaya kaldırdı.

4. " Papatya, Karataş Mahallesi, Beşiktaş, Ağrı Dağı, Ay, Sabah Gazetesi " isimlerinden kaç tanesi 

      özel isimdir?

       A) 3                     B) 4                            C) 5                            D) 6

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hiç özel isim yoktur?

A) Kuzu - bal - Doğu Karadeniz - Venüs                    B) Fransızca - Hakan - güzel - Kızılay

C) Balık - kara - dağ - ova                                            D) Tuna - deniz - kaya - Antalya

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde özel isim yanlış yazılmıştır?

A) Tamerler bize geliyor.                                              B) Arkadaşım Gülay İzmirlidir.

C) Hürriyet gazetesini okudun mu?                             D) Zonguldak' tan haber geldi.

7. Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  

A) insan isimleri             B) şehir adları                       C) devlet adları                     D) yiyecek adları   

8.  “ araç adları, sayı adları,  zaman adları, bitki adları ” yandakilerden kaç tanesi cins isimdir?  

A) 1                                  B) 2                                        C) 3                                        D) 4

9.  “ Sabır, saban, sebat ve saadet “ sözcüklerinin sözlükte yer alma sırasına göre dizilişi hangisidir?

            A) Sabır, saadet, saban, sebat                                         B) Saadet, saban, sabır, sebat 

            C) Saadet, saban, sebat, sabır                                         D) Sabır, saban, sebat , saadet

10 . Yapım eki almamış veya türememiş adlar basit isimlerdir. Buna göre aşağıdaki tümcelerde altı     

      çizili sözcüklerden hangisi basit isim değildir?

      A) Cama taş geldi.         B) Kızlar büyümüş.               C) Masaya  gel.                    D) Denizci olacağım.

 

 

 

11.   Aşağıda isimler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

      A) Aksaray  : bileşik isim, özel isim                            B) Mavi: cins isim, basit isim

      C) Durum    : basit isim, cins isim                               D) karşıyaka : özel isim, bileşik isim

12. Varlıklara verilen isimlere somut isim, kavramlara verilen isimlere soyut isim denir. Buna göre “ sırt,  

     üzüntü, zeka, bilmece, barış” isimlerinden kaç tanesi soyut isimdir?

      A) 2                                  B) 3                                        C) 4                            D) 5

13.  Aşağıdaki isimlerden hangisi somut bir özel isimdir?

      A) Engel                          B) neşe                                  C) İnsan                     D) Emel

14. “ havalar, masmavi, simitçilerden, pazardalar, düşmanlarım “ isimlerinden kaç tanesi çoğuldur?

      A) 2                                  B) 3                                        C) 4                            D) 5

15.  “ Salı gecesi amcamlarda kaldım.” tümcesinde çoğul eki aldığı halde tekil anlamında olan sözcük  

       aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Salı                              B) amcamlarda                    C) kaldım                   D) gecesi       

         

16. “Öğrenciler yağmurlarda çok kaldığı nedeniyle sırılsıklam olmuştu.” tümcesindeki anlatım 

       bozukluğunun  nasıl giderebiliriz?

A)    Yağmurlarda yerine yağmurda, nedeniyle yerine için yazarak

B)    Öğrenciler yerine öğrenci, nedeniyle yerine niçin yazarak

C)    Yağmurlarda yerine yağmurda, nedeniyle yerine niçin yazarak

D)    Öğrenciler yerine öğrenci, nedeniyle yerine için yazarak

17. “ Osmanlıları çalışmak için akşam Altuğlara gideceğim.”  tümcesinde topluluk ismi olan sözcük   

       aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Altuğlar                 B) Osmanlılar                        C) akşam                              D) çalışmak

18. Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi iki somut isimin birleşmesiyle oluşmamıştır?

            A) Kapıkule               B) Babaanne                        C) uçaksavar                        D) anavatan

19. “ Üye olan arkadaşlar salonlarda beklemelidir.” tümcesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    Tümcede çoğul olan isimler arkadaşlar ve salonlar ” dır.

B)    Üye sözcüğü  basit isimdir.

C)    Tümcede somut olan iki tane isim vardır.

D)    Tümcede topluluk isimi yoktur.

20. ” Tembele kapıyı ört  demişler, rüzgar eser de örter, demiş.” tümcesi ile anlamca en yakın olan 

       tümce aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Tembele iş buyur, nasihatini dinle.                               B) Tembelin kapısı açık olur.

            C) Tembelin bahanesi bitmez.                                          D) Tembel rüzgardan korkmaz.

      Doğru seçenekleri boş kutulara x ile işaretleyiniz. 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN