Make your own free website on Tripod.com

1.  Aşağıdakilerden hangisi tümce değildir?

A)    Çalıs                                                                   B) Babası fabrikada çalışan çocuklar

C)    Gitti İstanbul’a                                                    D) Yemekten sonra fırçala dişlerini

 2. Hangi tümcede yazım yanlışı yoktur?

A)    Atatürk’ü Çok Seviyorum.                      B) Almanya bir Avrupa ülkesidir.

C) Türkiye’nin başkenti Ankaradır.                         D) bir üçgenin üç kenarı vardır.

3. Aşağıdaki tümcelerden hangisi  anlam bakımından olumludur?

           A) O kitap benim değil.                                B) Öğrencilerin de suçu yok değil.

 C) Bu saat doğru değil.                              D) Otomobilimiz yeni değil

4.  “Nasıl sevindim bilemezsin, çünkü ....................................” tümcesi aşağıdaki tümcelerden hangisi             

      ile tamamlarsak yanlış olur?

A)    yara almadan kurtulduk.            B)  gol attım.

B)    onları yendik.                                          D) onları yenemedik.

5. Aşağıdaki tümcelerden hangisi devrik tümcedir?

A)    Hayret Ahmet gelmiş !                                      B) Benim defterimi sen mi aldın?

C)  Yem verdin mi tavuklara?                                  D) Onun ne zaman geleceği belli olmaz.

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sondaki noktalama işareti yanlıştır?

A) Dükkanlar Pazar günü açık mı, yoksa kapalı mı?        B) Oku ve anlat !

C) Böyle güzel bir kitap var mıdır?                             D) Evimiz fazla büyük değil.

7.     I. Çok iyi oynamalarına rağmen maçı kaybettiler.  II. Hafta sonu sinemaya gitmedik.

       III. Bu yazı benim olamaz.                                       IV. Harçlığım bana yetmiyor.

    Yukarıdaki tümcelerden kaç tanesi olumsuzdur?

            A) 1                                        B) 2                                        C) 3                                        D) 4

8. Aşağıdaki tümcelerden hangisi bir umudu ifade etmektedir?

A)    Türkiye 21 nci yüzyılda ilk on arasına girecektir.

B)    Milli futbol takımımız dünya kupası finallerinde başarılı olacaktır.

C)    Çok para kazanmalıyım.

D)    Oğlumuz çok çalışıp okulu bitirecek.

9. Aşağıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan bölümde Ahmet ne söylemiş olabilir?

           Anne    : Ahmet, kahvaltın hazır!

           Ahmet : ............................................         

Anne    : O saat yanlış. Saat tam yedi.

Ahmet : Güzel, daha çok zamanım var.

 A) Çok açım, kahvaltıda ne var?                           B) Saat sekizi geçiyor geç kaldım.

C) Teşekkür ederim anne.                                     D) Sana hakkını nasıl ödeyeceğim anneciğim?

10.       I. Gözlük takınca iyi görürüm.                    II. Savaşlar olmasa insanlar ölmez

    III. Tamer arkadaşlarına şarkı söyledi.         IV. Babam “ dersine çalış” dedi.

      Yukarıdaki tümcelerin kaç tanesi birleşik tümcedir?

            A) 1                            B) 2                            C) 3                            D) 4

11.   I. Saate baktım.            II. Çantamı topladım.        III. Sokağa çıktım.

       Yukarıdaki tümcelerin sıralı bir tümce olarak yazılmışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Saate bakıp, sokağa çıkıp, çantamı topladım.

B)    Saate bak, çantanı topla, sokağa çık.

C)    Saate bak ve çantanı topla ve sokağa çık.

D)    Çantamı topladım, saate bakıp, sokağa çıktım.

 

 

12. Aralarında anlam ilgisi bulunan ve birbirlerine bağlaçlarla bağlanan tümcelere bağlı tümce     

      denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bağlı tümce değildir?

A)    Erken kalktım ama otobüse yetişemedim.

B)    İyi dinle ki iyi anla.

C)    Ne yazık ki seni görmedim.

D) Bakkala gideceğim fakat sana birşey almayacağım.

13.    I. Otobüse bindi.                                  II. Birkaç dakika sonra otobüs geldi.

        III. Ahmet otobüs durağında bekliyordu.                IV. Oturacak boş yer yoktu.

  Yukarıdaki tümcelerin anlamlı bir bütün oluşturan sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    I – II – III – IV                                                      B) III – II – I – IV       

  C) IV – III – II – I                                            D) III – II – IV – I

14. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde “üzüntü”  duygusu bulunmamaktadır?

A)    Çok yalnızım.                                                      B) Çaresizim.

C) Çalışmaktan bıktım.                                           D) Böyle yaşamak istemiyorum.

 15. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?

            A) Nereye gideceğini bana söylemişti                 B) Ne yapacaksın şimdi

            C) Maçın ne zaman oynanacağı belli değil           D) Nasıl oldu bilmiyorum

16.     I. Kapıyı açarsam sokağa çıkarım.                            II. Su akıyor ama ısıtacak tüp yok.

          III. İmdat ! yangın var !                                               IV. Okumadım ki sana söyleyeyim.

     Yukarıdaki tümcelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            A) I. tümce şart ( koşul ) tümcesidir.                      B) III. tümce ünlem tümcesidir.

            C) II. tümce sıralı tümcedir.                          D) IV. tümce bağlı tümcedir.

17. Yüklemi isim olan tümceye isim tümcesi denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi isim

      tümcesi değildir?

            A) Benim adım Hasan’dır.                                      B) Hava bugün çok soğuk

            C) Okulu çok seviyorum.                                         D) Ali’nin gözleri mavidir.

18. “ Umutsuzluk ruhları tahrip eden çok tehlikeli bir düşmandır.” tümcesinden hangi sözcüğü atarsak

       tümcenin anlamı değişmez?

            A) ruhları                                B) tahrip                     C) düşmandır            D) çok

19. Herhangi bir şey sormayan, yanlızca anlamı etkinleştirmek için kullanılan soru tümcelerine sözde

      soru tümceleri denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sözde soru tümcesidir?

            A) Kim aradı beni?                                                  B) Tatile gidince kim sevinmez?

            C) Ders çalışacak mısın?                                       D) Bu kadar ödev yapılır mı?

20.  I. Ne mutlu Türküm diyene                   II. Ah, canım acıyor

       III. Git gözüme gözükme                      IV. Hava çok güzel mi

      Yukarıdaki tümcelerden kaç tanesi ünlem tümcesidir?

            A) 1                            B) 2                            C) 3                            D) 4

 

 

           Doğru seçenekleri boş kutulara X ile işaretleyiniz.

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN