Make your own free website on Tripod.com

Aşağıdaki parçayı okuyup ilk üç sorudaki tümceleri parçaya göre tamamlayınız.

    Fatma otomobilini park edip, hafta sonunu kendisiyle geçirecek olan Nuran’ı karşılamak üzere  hızlı adımlarla istasyona girdi. Fatma’nın arkadaşları hafta sonlarında sık sık ona gelirlerdi, fakat Nuran’ın ziyareti biraz farklıydı.  Nuran ve Fatma birbirlerini 15 yıldır görmemişlerdi. Üniversitedeyken birlikte  2 yıl aynı odayı paylaşmışlardı. Okulu bitirdiklerinde evlenmişler ve Nuran uzun süre eşiyle birlikte yurt dışında kalmıştı. Fatma kendine sormaya başladı: “ Uzun yıllar sonra acaba birbirimizi tanıyabilecek  miyiz? ” Tam o sırada Nuran o eski unutulmaz gülümsemesiyle ona doğru yaklaşıyordu.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.  Fatma endişeliydi çünkü , …………..  

      A) Nuran’ın eşi uzun yıllar sonra değişmiş olabilirdi.          

      B) otomobilini park edecek yer bulamayabilirdi.

      C) hafta sonunu   kendisiyle geçirecek olan Fatma fikrini değiştirmiş olabilirdi.

      D) Nuran ve kendisi uzun yıllar sonra birbirlerini tanımayabilirlerdi.

2.  Fatma’nın Nuran ile arkadaşlığı ……………………….

     A) üniversite yıllarına dayanmaktaydı                                 B) üniversiteden sonra bitmişti

     C) hafta sonu ziyaretleriyle çok ilerlemişti                         D) diğer arkadaşları tarafından kıskanılmıştı

3.  Fatma’nın Nuran hakkındaki ilk izlenimi ……………

     A) Nuran’ın oldukça yaşlanmış olmasıydı         B) Nuran’ın gülümseyiş şekliydi

     C) Nuran’ın üzerinde eski bir elbise olmasıydı        D) Nuran’ın yürüyüş şekliydi

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 A) Tümcede iş, hareket, oluş, düşünce bildiren sözcüğe yüklem denir.

 B) Tümcede yüklemin yaptığı işten doğrudan etkilenen varlığa özne denir.

 C) Nesneler belirtili ve belirtisiz olmak üzere ikiye ayrılır.

 D) Tümcenin öznesi açıkça belli değilse böyle öznelere gizli özne denir.

5. “ yolun – vardı – küçük – çeşme – bir – kenarında ” sözcüklerinden anlamlı ve kurallı bir cümle      

       oluşturursak tümcenin öznesi hangisi olur?

      A) küçük              B) vardı                      C) çeşme                  C) yolun kenarında

6. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi gelmek sözcüğüdür?

      A) Buraya gelmek oldukça zor.                                   B) Düşünmedim gelmeyi.

      C) Gelirken Rasim’e rastladım.                                   D) Tren gelmekte.

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde tümcenin öznesi birden fazla sözcükten oluşmuştur?

      A) Tek kanatla kuş uçmaz.                               B) Akıl yaşta değil baştadır.

      C) Akıl kişiye sermayedir.                                D) Ak, akçe karagün içindir.

8. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin öznesi gizli özne değildir?

      A)Motorlarıyla gürültülü bir şekilde önümüzden geçtiler.      B) Çapraz ayaklı masayı bahçeye taşıdı.

      C) Bir ses duymuştu, durakladı.                                  D) Şiddetli bir kar yağışı başladı.

9. “ Dört yol ağzına geldiğimizde bir ses durdurdu bizi.” tümcesinin öznesi hangisidir?

      A) Dört yol ağzı               B) bir ses                   C) durdurdu               D) bizi

10. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde özne - yüklem uygunluğu vardır?

      A) Günler su gibi geçtiler.                                 B) Sınıfta öğrenciler varlar.

      C) Gençler sınava hazırlanıyorlar.                    D) Annem, babam ve ben sinemaya gidiyorlar.

 

 

 

 

11. Bir tümcede nesneyi bulmak için özne ve yükleme ” neyi, neye, kimi, kime, “soruları sorulur.    

    Buna göre “Acaba düşmanlığa biz mi sebep olduk?” tümcesinin nesnesi hangisidir?

      A) olduk                           B) acaba                   C) düşmanlığa                      D) biz mi

12. Tümcede yükleme “ nasıl, ne zaman, ne kadar” soruları sorarsak zarf tümlecini buluruz. Buna göre      

      aşağıdaki tümcelerden hangisinde zarf tümleci yoktur?

      A) Ders saat 9.00’ da başlar.                          B) Dik bir yokuşa tırmandık.

      C) Babam çok yorgun görünüyordu.               D) Annem birkaç saat uyudu.

13. “ şu – daha – kara – ötekilere – üzümler – tatlıdır – göre “ sözcüklerinden anlamlı bir tümce

      oluşturursak tümcenin zarf tümleci hangi sözcük olur?

      A) üzümler                                  B) ötekilere göre                  C) kara                      D) daha

14. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde altı çizili sözcük dolaylı tümleç değildir?

      A) Öğretmen seni bekliyor.                  B) Kardeşim okumaya başladı.     

      C) Babam işten geldi.                           D) Temel balığa gitti.

15. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde altı çizili sözcük tümcenin belirtili nesnesi değildir?

      A) Armağan kalemi açtı.                       B) Babam akşamları televizyon seyreder.

      C) Öğretmen kapıyı açtı.                       D) Kedi sütü içti.

16.  “ Okul açılınca bahar gelmiş gibi sevindik.”  tümcesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

      A) Tümcenin yüklemi isimdir.               B) Tümcenin zarf tümleci  “okul açılınca“ sözcükleridir.

      C) Tümcenin gizli öznesi “biz” dir.       D) “bahar gelmiş gibi “ sözcükleri tümcenin dolaylı tümlecidir.

17. “Birden herkese bulaşan salgın bir hastalığa yakalandı.” tümcesinde hangi sözcük ya da sözcükler  

       gereksiz şekilde kullanılmıştır?

      A) birden             B) herkese bulaşan              C) bir                          D) hastalığa

18.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek bildirilmemektedir?

     A) Maça beni de götürür müsün?                                      B) Bana bir makas ver.

     C) Tuzluğu alabilir miyim?                                                  D) Hava yarın nasıl olacak?

19. “ İyilik yapan iyilik bulur.” tümcesinin ögeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

      A) özne – yüklem    B) özne – tümleç – yüklem         C) tümleç – yüklem    D) özne – tümleç

20.   Ayşe    : Geçen yarıyıl tatilinde nereye gittiniz?

        Ahmet : Palandöken’e gittik.

        Ayşe    : ……………………….

       Ahmet : Hayır bu kış bir yere gidecek paramız yok.

     Yukarıdaki konuşmanın boş bırakılan bölümünde Ahmet ne söylemiş olabilir?

      A)  Soğuk iklimi sevdiniz mi?                                            B) Ya bu yıl? Oraya tekrar gidecek misiniz?

      C) Bu kış ne yapmayı planlıyorsunuz?                   D) Trenle mi yolculuk yaptınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN