Make your own free website on Tripod.com

   Uzun bir ayrılıktan sonra İstanbul’a geldiğimde, doğup büyüdüğüm şehri tanımakta güçlük çektim. Ahşap evlerin sıralandığı sokaklarıyla sakin mahalleler yok olmuş; yerlerini biçimsiz beton yapılar almıştı. Kişiliğini kaybetmemiş bir semt bulmak ümidiyle uzun gezintiler yaptım. Bu sırada gördüm ki kaybolan, yalnız o ahşap evler değildi. Asıl yok olan, camileri, okulları, mezarlıkları, hamamları ve çardaklı kahveleriyle insana huzur ve rahatlık veren tipik İstanbul görünümleriydi.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


    İlk iki soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.

1. Yazara göre asıl kaybolan neydi?

            A) Ahşap evler          B) camiler, okullar       C) semtler               D) huzur ve rahatlık veren görüntü

2. Parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

            A) Yazar İstanbul’da doğup büyümüştür.             B) Yazar uzun süre İstanbul’ dan ayrı kalmıştır.

            C) Yazar İstanbul sokaklarında kaybolmuştur.         D) Yazar eski İstanbul’u özlemektedir.

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde eş anlamlı sözcükler yoktur?

A) yöntem – metot          B) baht – elem          C) icat – buluş                D) üye - aza

4. Seçeneklerdeki sözcüklerden hangisi ” elem – aktüel – üye – metot “ sözcüklerinden birinin eş     

    anlamlısı değildir?

            A) güncel                   B) kader                                C) aza                                    D) yöntem

5. “ hüviyet, süs, alıcı, ziynet, kimlik, müşteri, tamirat ” sözcüklerinden biri dışında diğerleri eş     

     anlamlıları ile beraber verilmiştir. Hangi sözcüğün eş anlamlısı verilmemiştir?

            A) süs             B) hüviyet                              C) tamirat                              D) müşteri

7. “ Babası hâkim olan meşhurlar ”  sözcüklerinden altı çizili sözcükleri  eş anlamlıları ile değiştirirsek

     hangi tümceyi buluruz?

             A) Babası diktatör olan ünlüler                              B) Pederi yargıç olan çiftçiler

            C) Pederi rehber olan meşhurlar                           D) Pederi yargıç olan ünlüler            

8.  Aşağıdaki seçeneklerde “ Hususî meseleleri konuşmak için müsait  misiniz? ” tümcesindeki altı      

      çizili sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

            A) sorun                     B) sevinç                               C) küçük                                D) akıllı

9. “ Hüviyetinizi müracaata bırakınız.” tümcesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

            A) Başvurunuzu kimliğinizle yapınız.                      B) Kimliğinizi yargıca bırakınız.                  

            C) Kimliğinizi danışmaya yapınız.                          D) Başvurunuzu danışmaya yapınız.

10. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde  sert sözcüğünün zıt anlamlısı vardır?

            A) Bu kadar katı olma.                                            B) Babam sıkı bir pazarlık yaptı.

            C) Yumuşak huylu insanları çok severim.         D) Bu boya biraz mat değil mi?

11. ” Odanın tavanı beyaz fakat içi karanlıktı. ” tümcesinde altı çizili sözcükleri zıt anlamlıları ile   

       değiştirirsek hangi tümceyi buluruz?

A)    Odanın tavanı siyah fakat dışı aydınlıktı.           B) Odanın tavanı beyaz fakat içi aydınlıktı.

C) Odanın tabanı siyah fakat içi aydınlıktı.             D) Odanın tavanı siyah fakat içi aydınlıktı.

12. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi birbirinin zıt anlamlısı değildir?

            A) alçak – yüksek                                                    B) yergi – övgü        

C) mat – donuk                                                        D) somut – soyut

 

 

13. “ Zengin insanlar pahalı elbiseler giyer.”  tümcesinde altı çizili sözcüklerin zıt anlamlıları hangi

       seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

            A) yoksul – pahasız                                                 B) ucuz – fakir          

C) yoksul – eski                                                       D) fakir – ucuz

14.  Yazılışları ve okunuşları aynı, fakat anlamları farklı olan sözcüklere sesteş ( eş sesli ) sözcükler

       denir. Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?

            A) çay                        B) ekmek                   C) saymak                            D) uzun

15. “ el, pas, gün, ak “ sözcüklerinden kaç tanesi eş sesli ( sesteş)dir?

            A) 1                            B) 2                            C) 3                                        D) 4

16. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde sesteş sözcük  yoktur?

A)    Duvarın üstünde üç tane kaz vardı.                  B) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

C)    Kara gün dostu ol.                                             D) Bu söz güzel sözdür.

17. “ Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.”

             1               2        3                   4

     Yukarıdaki tümceye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?   

A)    1 numaralı sözcüğün eş anlamlısı yaşam sözcüğüdür.

B)    2 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı yalan sözcüğüdür.

C)    3 numaralı sözcük eş sesli bir sözcüktür.

D)    4 numaralı sözcüğün zıt anlamlısı ilim sözcüğüdür.

18. Aşağıdaki tümcelerden hangisi “Okumak üzere İstanbul’a gitmiştim ” tümcesiyle farklı anlamdadır?     

A)    Okumak için İstanbul’a gitmiştim                    

B)    Okumak amacıyla İstanbul’a gitmiştim.                     

C)    Okumak maksadıyla İstanbul’a gitmiştim.

D)    Okumak bahanesiyle İstanbul’a gitmiştim.

 19. “Bu işe girmek için hangi koşul ve şartlar var?” tümcesindeki anlatım bozukluğunun nedeni  nedir?

A)    Zıt anlamlı koşul ve şart sözcükleri beraber kullanılmıştır.

B)    Eş anlamlı koşul ve şart  sözcükleri beraber kullanılmıştır.

C)    Eş sesli koşul ve şart sözcükleri beraber kullanılmıştır.

D)    Girmek sözcüğü yanlış kullanılmıştır.

20. “ Her kazılan yerden su çıkmaz.” tümcesinde anlatılmak istenen şey nedir?

A)    İnsanlar kazı yapmadan önce dikkatli davranmalıdır.                                  

B)    Her çaba insana yarar getirmeyebilir.

C)    Herkesin huyu birbirinden farklıdır.

D)    Su bulmak için defalarca kazı yapmak gerekir.

 

           

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

7

 

 

 

 

12

 

 

 

 

17

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

8

 

 

 

 

13

 

 

 

 

18

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

9

 

 

 

 

14

 

 

 

 

19

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

PUAN