Make your own free website on Tripod.com

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)    “ kör, top, sat, uç “ sözcükleri basit sözcüklerdir.

B)    “ daş – taş – gın – gi “ ekleri yapım ekleridir.

C)    Yapım eki alarak yeni bir anlam kazanan sözcükler türemiş sözcük olur.  

C) Birleşik  sözcükler birden fazla yapım eki alırlar.

2. Hangi seçenekteki sözcüklerin tümü basit sözcüktür?

            A) bal, kuş, yaşlı                   B) köy, tuzlu, bal           C) su, nem, yaş                D) kolcu, yol, pak

3.  I. Eklendikleri sözcüklere yeni anlam kazandırırlar.         II. Kök hâlindedirler.

     III. Sözcüklerin tümcedeki görevlerini belirlerler.             IV. Tek başına kullanılamazlar.

            Yukarıdaki tümcelerden hangileri ekleri anlatır?

A) I – II - IV                 B) II – III - IV                C) I - III – IV                D) I – II - III

4.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

            A) kömürcü                B) savcı                      C) yazlık                           D) boya

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki ile türetilmemiştir?

       A) öğretmen                   B) pazarcı                     C) demirbaş                  D) sucu

6. “ yavru, zeytinlik, soydaş, çamur ” sözcüklerinden hangileri yapım eki almıştır?    

      A) yavru, zeytinlik           B) yavru, çamur            C) zeytinlik, soydaş           D) yavru, soydaş

7. “Türkçe, çizgi, görgü, tatsız, Ankaralı ” sözcüklerinden kaç tanesi türetilmiştir?

            A) 5                              B) 4                           C) 3                            D) 2

8. “yazlık , saatler, servisçi, çantamın, yurttaş, saygı, önde “  sözcüklerinde koyu olarak verilmiş     

        eklerden yapım eki olanlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir? 

            A) lık, çi, taş, de        B) lık, çi, taş, gı          C) mın, lık, çi, taş      D) lık, çi, taş, ler       

9. “ Demirhane, kapkaranlık, Karapınar, başöğretmen, sarımtrak, sözcüklerinden hangileri bileşik

       sözcük değildir?

            A) Demirhane, kapkaranlık            B) Karapınar, sarımtrak

            C) başöğretmen, kapkaranlık                     D) sarımtrak, kapkaranlık

10.  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            A) Sınırlarà lar çoğul ekidir.                      B) benim mià mi soru ekidir.

            C) çekingen à gen hâl ekidir.                  D) geldi à di zaman ekidir.

11.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

            A) tatà çoğul ekidir.                              B) bulacakà cak zaman ekidir.

            C) bacaà iyelik ekidir.                       D) istemedi à me olumsuzluk ekidir.

12.  Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki altı çizili sözcük kişi eki almıştır?

            A) Sabahları erken kalkarım.                     B) Herkesin kendi kitabı olmalıdır. 

            C) Doğum günün kutlu olsun.                      D) Öğretmen dışarıya çıktı.

13.  Aşağıdaki tümcelerden hangisindeki altı çizili sözcük çekim eki almamıştır?

            A) Dünyada her şey olabilir.                      B) Sen bir ışık yolusun.        

            C) Havalar çok soğudu.                              D) Okuma parçasını babasına anlattı.

14. “ Kapıkulu, hanımeli, başbakan, Sarayburnu, işveren ” birleşik sözcüklerinden hangileri bir isim ve 

       bir fiilin birleşmesiyle oluşmuştur?

            A) kapıkulu, başbakan                                B) hanımeli, işveren   

C) başbakan, işveren                                  D) Sarayburnu, işveren

 

15. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki sözcüklerin tamamı türemiş sözcüktür? 

            A) sözcü, şekerli, dişçi                                           B) bağcı, sebze, gazete  

C) aydın, ayva, tuzcu                                               D) sevinç, bilgi, sokak

16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kök ve eklerine ayırımı yanlıştır?

 

Sözcükler

Sözcük kökü

Yapım ekleri

Çekim ekleri

A)

Fırıncılarda

  Fırın

        - cı

-lar, -da

B)

Temizlikçiler

 Temiz

-lik, -çi

       -ler

C)

Saygılılar

  Say

        -gı

       -lı, -lar

D)

İşçilerimiz

  İş

         -çi

     -ler, -im, -iz

17. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin kök ve eklerine ayırımı doğrudur?

 

Sözcükler

Sözcük kökü

Yapım ekleri

Çekim ekleri

A)

Denizci

  Deniz

        - ci

       -niz

B)

Meyvelikler

 Mey

        -ve

       -ler

C)

Domatesçi

  Domates

       

       -çi

D)

Balıklarım

  Balık

        

  -lar, -ım

18.  Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A)    Bu konuda oldukça geniş bilgi sahibiyim.

B)    Kötü haberi alınca rengi soldu.

C)    Çoğunluk sağlanamadığı için toplantımız ertelendi.

D)    Olayı iki taraftan da dinleyince şüpheye düştüm.

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi zaman eki almamıştır?

            A) gidecek                B) gelmedi                C) uçtu                       D) oyuncak

20. “ Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim ; bildiğim için de dostumu kendime çekmekten çok, kendimi    

       ona veririm. Ona iyilik etmeyi onun bana iyilik etmesinden daha çok severim. Bana en büyük iyiliği      

       kendine iyilik ettiği zaman etmiş olur.” 

    Yukarıdaki okuma parçasına göre aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?

A) Yazar dostuna iyilik etmeyi seviyor.                     B) Yazar dostunu kendine çekmeyi seviyor.

D)    Dostunun kendisine yaptığı iyiliğe seviniyor.   D) Yazar gerçek dostluğu biliyor.

21.  I. Gerekli tahlilleri yaptı ve ilaçlarımı yazdı.                II. Uzun süredir kolumda bir ağrı vardı.

III. Doktora gittim.                                                         IV. Kontrole gelmemi söyledi.

      Yukarıdaki tümcelerin anlamlı bir şekilde dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

            A) I – II – III – IV                                                         B) II – III – IV – I         

C) IV – III – I – II                                                        D) II – III – I - IV

22. Ayşe    : Geçen yarıyıl tatilinde nereye gittiniz?

      Ahmet : Palandöken’e gittik.

      Ayşe    : ……………………….

      Ahmet : Hayır bu kış bir yere gidecek paramız yok.

     Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan bölümde Ahmet ne söylemiş olabilir?

      A)  Soğuk iklimi sevdiniz mi?                                            B) Ya bu yıl? Oraya tekrar gidecek misiniz?

      C) Bu kış ne yapmayı planlıyorsunuz?                   D) Trenle mi yolculuk yaptınız?

 

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

 

A

B

C

D

ÖĞ. NO

 

1

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

DOĞRU

 

2

 

 

 

 

8

 

 

 

 

14

 

 

 

 

20

 

 

 

 

YANLIŞ  

 

3

 

 

 

 

9

 

 

 

 

15

 

 

 

 

21

 

 

 

 

BOŞ

 

4

 

 

 

 

10

 

 

 

 

16

 

 

 

 

22

 

 

 

 

NET

 

5

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

PUAN

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

24