Make your own free website on Tripod.com

 

İlköğretim Matematik 2

Testin Konusu : Dört İşlem problemleri - Ölçüler

1. Metin’in yaşı kardeşinin yaşının 3 katı kadardır. Kardeşi 16 yaşında ise Metin kaç yaşındadır?

A. 32

B. 30

C. 48

2. Tuncay, Semih’e 4 kalem verirse ikisinin de 22’şer kalemi oluyor. Semih’in kaç kalemi vardır?

A. 18

B. 20

C. 26

3. Efe’nin 5 bilyesi daha olsaydı bilyeleri sayısı Armağan’ın iki katı olacaktı. Armağan’ın bilyeleri 12 tane ise Efe’nin kaç bilyesi vardır?

A. 18

B. 19

C. 20

4. Meral 8 yıl sonra ablasının bugünkü yaşında olacaktır. Ablası bugün 20 yaşındadır. Meral kaç yaşındadır?

A. 18

B. 16

C. 12

 

5. Bir fırıncı 6 ekmek alana 1 ekmek hediye ediyor. 18 ekmek alırsak kaç ekmek hediye alırız?

A. 24

B. 20

C. 3

6. Bir kümeste 15 tavuk ve 4 tavşan vardır. Bu kümesteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

A. 46

B. 44

C. 40

 

 7. A. _______________.B

Bir yaya A’dan yola çıkıp 4dakika sonra B’ye varıyor. Bu yaya 1 dakikada 20m yol yürüyor. A ile B arası kaç metredir?

A. 24

B. 60

C. 80

 8. Bir satıcı 15 bin liraya aldığı silgilerin tanesini 18 bin liraya satıyor. 17 silgi satınca kaç lira kazanır?

A. 57

B. 51

C. 48

 

9. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. 1m 30cm = 130cm

B. 3m 25cm = 325cm

C. 5m 06cm = 560cm

 

10. 6 tane yarım metre ile 10 tane yarım metre toplamı kaç m’dir?

A. 8

B. 9

C. 10

11. Kıvanç’ ın bir adımı 40cm’dir. Kıvanç bir halının boyunu 4 adım ölçmüştür. Bu halının boyu kaç metre, kaç santimetredir?

A. 1m 30cm

B. 1m 40cm

C. 1m 60cm

  

12. Hangisi bir milyon liradan büyüktür?

A. 250 000

B. 500 000

C. 2 000 000

 

13. Bir kalem 100 000 lira,bir silgi 50 000 liradır. 2 kalem ve 2 silgi alırsak kaç lira öderiz?

A. 250 000

B. 300 000

C. 340 000

 

14. 12 tane yarım kg ile 12 tane çeyrek kg kaç kg eder?

 

A. 9

B. 10

C. 12

 

15. Kütlesi 3 kg olan bir bidona kütlesi 4 kg olan yağ dolduruluyor. Yağ dolu bidonun kütlesi kaç kg olur?

A. 5

B. 6

C. 7

 

16. Bir şişede yarım litre süt vardır. Her gün 1şişe süt içen bir kimse 48 gün sonra kaç litre süt içmiş olur?

A. 21

B. 22

C. 24

 

17. Mayıs, Haziran ve Eylül aylarının gün sayıları toplamı kaç haftadır?

A. 12

B. 13

C. 14

 

 18. Yukarıdaki saat kaçı gösteriyor?

A. 6’ya 9 var.

B. 9 buçuk.

C. 8’e 10 var.

 

19. Bir taksi saat 08.30’ da yola çıkıp saat 03.00’de gideceği yere varıyor. Bu taksi kaç saat yol gitmiştir?

A. 6 buçuk saat

B. 6 saat

C. 5 buçuk saat

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. 1 hafta = 7 gün

B. 3 hafta = 21 gün

C. 1 ay = 4 hafta

 

 

 

İlköğretim Matematik 3

Testin Konusu : Ölçüler

 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. 2300mm = 230cm

B. 700cm = 7m

C. 42m = 420cm  

D. 60dm = 6cm

2. Aşağıdaki uzunluklardan hangisi en büyüktür?

A.    4m3cm

B.     4m6dm

C.     4m5cm

D.    4m8mm

3.İki arkadaş 210m uzunluğunda bir yolu beraberce yürüyorlar. Birinin adım uzunluğu 70 cm, diğerinin 60 cm’ dir. Adımı büyük olan yolu bitince diğerinin kaç metre yolu kalır?

A.    30

B.     20

C.     10

D.    5

4. 1 metresi 70 000 lira olan lastiğin 4 buçuk metresi kaç liradır?

A.    300

B.     305

C.     310

D.    315

5. Bir kumaştan her biri 12m uzunluğunda 5 parça kumaş kesilirse geriye 7m kumaş kalıyor. Bu kumaşın tamamı kaç metredir?

A.    62

B.     64

C.     67

D.    70

6. Barış kumbarasına her gün 50 000 lira atıyor. Barış’ın 1500 000 lira olan bir hediyeyi alması için kumbarasına kaç gün para atması gerekir?

A.    25

B.     30

C.     35

D.    40

 7. Kilogramı 200 000 lira olan bulgurdan 3kg, Kilogramı 250 000 lira olan pirinçten 4 kg alıp 2 000 000 lira verirsem para üstü kaç lira alırım?

A.    300 000

B.     350 000

C 400 000

D. 450 000

8. Meral annesinden her gün 150 000 lira, babasından iki günde bir 250 bin lira alıyor. Meral’in 4 günde kaç lirası olur?

A. 1 600 000

B. 1 100 000

C. 1 000 000

D. 900 000

 

9. Kilogramı 600 000 lira olan fıstıktan 1kg 500g alırsak kaç lira öderiz?

A.    1 200 000

B.     1 100 000

C.     1 000 000

D.    900 000

  

10. 8tane yarım kg ile 12 tane çeyrek kg’ ın toplamı kaç kg olur?

A.    7

B.     8

C.     9

D.    10

11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.    3kg45g = 3045g

B.     5kg800g = 5800g

C.     4kg250g = 4250g

D.    9kg8g = 9080g

 

 

12. Birinde diğerinden 3kg fazla tuz bulunan 2 paket tuzun toplam ağırlığı 15kg’dır. 3kg tuz 90 000 lira ise büyük pakette kaç liralık tuz vardır?

A. 210 000

B. 240 000

C. 270 000

D. 300 000

   

13. Bir kova yarısına kadar kum dolu iken 10kg , tamamı dolu iken 17kg kütlesindedir. Boş kovanın kütlesi kaç kg’ dır?

A.    2

B.     3

C.     4

D.    5

14. 24 tane litre + 20 tane litre = ? İşleminin sonucu kaç litredir?

A.    15

B.     16

C.     17

D.    18

 

15. Saatte 25 litre ve 40 litre su akıtan iki musluk beraberce açılıp 325 litre su akıtıyor. Fazla su akıtan musluk kaç litre su akıtmış olur?

A.    200

B.     220

C.     240

D.    280

 

 

16. Bir kap 3 litre süt ile doldurulup tartılınca 3kg 900g geliyor. Boş kabın kütlesi 600g ise 1 litre sütün kütlesi kaç kg , kaç gramdır?

A.    1kg 300g

B.     1kg 250g

C.     1kg 200g

D.    1kg 100g

 

17. Boş bir depoya 20 litre su konulunca deponun ‘ü doluyor. Bu depo dolu iken 10 litre su kullanılırsa içinde kaç litre su kalır?

A.    12

B.     15

C.     16

D.    18

18. Saat 21.30 ‘da yola çıkan bir otobüs 11saat 15 dakika yolculuktan sonra gideceği yere varıyor. Otobüsün yolu bittiğinde saat kaçtır?

A.    20.45

B.     08.30

C.     08.45

D.    09.15

19. Yukarıdaki saat öğleden sonra kaçı gösterir?

 

A.    11.08

B.     11.40

C.     23.40

D.    23.08

  

20. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.    3sa15d =195d

B.     4sa30d =270d

C.     170d = 3sa50d

D.    220d = 3sa40d

 

Testin Konusu : Doğal Sayılar

 

Hedef 1 : En çok dört basamaklı olan doğal sayıları kavrayabilme

 

A. Doğru Yanlış Testi

 

 Aşağıdakilerden doğru olanları D, yanlış olanları Y ile gösteriniz.

 

--- Dört basamaklı doğal sayıların rakamlarından biri 4 dür.

--- Üç basamaklı bir doğal sayının basamakları  birler, onlar ve  yüzler olarak adlandırılır.

--- Bir rakamın bulunduğu basamağa bağlı olarak  aldığı değere sayı değeri denir.

 

 

B. Boşluk Doldurma Testi

 

* 78 sayısının ..........basamağındaki rakamı 7'dir.

* 381555 sayısı ....  basamaklıdır.

* 555 sayısında basamak değeri 50 olan rakam ......... basamağındaki 5 rakamıdır.

 

 

C. Eşleştirme Testi

 

  Sol taraftaki bilgileri sağ taraftakilerle örnekteki gibi eşleştiriniz.

 

                  453                     bin altı yüz elli dört

        Üç yüz on                    186

Yüz seksen altı                    dört yüz elli üç

                1654                     310

 

 

D. Çoktan Seçmeli Test

 

1. 5080 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Beş bin sekiz                B. Beş bin sekiz yüz

C. Beş yüz seksen             D. Beş bin seksen

 

2. 6202 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Altı bin iki yüz            B. altı bin iki yüz iki

C. Altı bin iki yüz yirmi    D. altı yüz iki

 

 3. 9898 doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Dokuz bin sekiz  yüz doksan dokuz     

B. Dokuz bin dokuz yüz doksan sekiz

C. Dokuz bin sekiz  yüz doksan 

D. Dokuz bin sekiz  yüz doksan sekiz

    

4. Okunuşu "iki bin yedi yüz kırk olan sayının rakamla yazılışı hangisidir?

   

    A. 2704         B. 2074      C. 2740      D. 2470

 

5. Okunuşu " bin beş yüz elli olan sayının rakamla yazılışı hangisidir?

  

    A. 1550         B. 1505      C. 1055     D. 1050

 

 

6. Okunuşu "altı bin sekiz yüz altmış sekiz olan sayının rakamla yazılışı hangisidir?

  

   A. 6888         B. 6866      C. 6868      D. 6808

 

7. Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu " iki bin altmış beş " dir?

  

   A. 2605       B. 2650       C. 2065     D. 6205

 

8. "Dokuz bin elli bir " doğal sayısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A. Onlar basamağındaki rakamı sıfırdır

B. Yüzler basamağındaki rakamı sıfırdır

C. Binler basamağındaki rakamı dokuzdur

D. Birler basamağındaki rakamı birdir

 

9. Okunuşu "altı bin beş yüz on iki " olan sayı için ağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

A.     Onlar basamağındaki rakamının basamak  değeri 10' dur.

B.    Yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri 500' dür.

C.     Binler basamağındaki rakamının basamak  değeri 600'dür.

D.   Birler basamağındaki rakamının basamak  değeri 2'dir.

 

10. Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 6 rakamının basamak değeri 600 ' dür?

 

  A. 7060      B. 6879        C. 4206         D. 645

 

11. Aşağıdaki doğal sayıların hangisinde 4 rakamının basamak değeri en büyüktür?

 

   A. 9940       B. 8904       C. 450        D. 47

 

12. Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzler basamağındaki rakamının basamak değeri en küçüktür?

 

     A. Yedi yüz bir                  B. Üç bin

     C. İki yüz                           D. yüz

 

13. Okunuşu "sekiz bin yüz otuz dört " olan doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?    

 

A. 14         B. 15             C. 16             D. 17

 

14. Okunuşu " altı bin sekiz yüz doksan " olan doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?

   

 A. 23         B. 24         C. 25        D. 26

 

15. Karışık çözümlenişleri verilen aşağıdaki sayılardan hangisindeki 5 rakamının basamak değeri en büyüktür?

 

A. ( 3x100 ) + ( 2x1000 ) + ( 5x10 ) + ( 0x1 )

B. ( 5x100 ) + ( 4x10 ) + ( 8x1000 ) + ( 1x100 )

C. ( 0x100 ) + ( 5x1000 ) + ( 2x10 ) + ( 8x1 )

D. ( 7x100 ) + ( 2x10 ) + ( 6x1000 ) + ( 5x1 )

 

 

 

16. "Yedi bin yetmiş üç " sayısının çözümlenişi  aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. ( 7x1000 ) + ( 7x100 ) + ( 3x1 )

B. ( 1x1000 ) + ( 7x10 ) + ( 3x1 )

C. ( 7x1000 ) + ( 7x10 ) + ( 3x10 )

D. ( 7x1000 ) + ( 7x10 ) + ( 3x1 )

 

17. ( 8x100 ) + ( 1x10 ) + ( 3x1000 ) + ( 9x1 ) şeklinde karışık olarak çözümlenen sayının rakamla yazılışı hangisidir?

 

  A. 8139      B. 8931      C. 3819      D. 1938

 

18. ( 1x100 ) + ( 8x10 ) + ( 9x1000 ) + ( 9x1 ) şeklinde karışık olarak çözümlenen sayının okunuşu hangisidir?

     

     A. Bin sekiz yüz doksan bir

 B. Dokuz bin dokuz yüz seksen bir

 C. Dokuz bin yüz seksen

     D. Dokuz bin yüz seksen dokuz

 

19. 6 onluk + 3 binlik + 7 yüzlük + 2 birlik olarak çözümlenen sayı hangisidir?

  

      A. 7632        B. 6372       C. 3762     D. 3672

 

20. 9 onluk + 5 birlik + 4 binlik olarak çözümlenen sayının okunuşu hangisidir?

    

       A. dört bin doksan beş   B. dokuz bin beş yüz dört   

       C. dört bin beş yüz beş  D. dört bin elli dokuz

 

 

Hedef 2 : En çok dört basamaklı doğal sayılar arasındaki büyüklük ve küçüklük ilişkilerini kavrayabilme

 

A. Doğru Yanlış Testi

 

--- Üç basamaklı doğal sayıların en büyüğü 987   dir.   

--- İki basamaklı doğal sayılardan en küçüğü 11   dir.

--- Rakamları farklı üç basamaklı en küçük sayı   100 dür.

 

B. Boşluk Doldurma Testi

 

* 618 sayısı  .......... sayısından büyüktür.

* 9999  sayısı .... dört basamaklı en....... doğal   sayıdır. 

* 1960 sayısı 1906 sayısından .............

 

  

C. Çoktan Seçmeli Test

 

1. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2099 sayısından büyüktür?

    

    A. 2010      B. 2090     C. 2100    D. 2089

 

2. Aşağıdaki sayılardan hangisi yedi bin iki yüz seksen altı sayısından büyüktür?

  

    A. 7280      B. 7266     C. 7280    D. 7288

 

3. Aşağıdaki sayılardan hangisi 3700 sayısından küçüktür?

   

    A. 3091      B. 3710    C. 3799    D. 3700

 

4. Aşağıdaki sayılardan hangisi bin altı yüz elli sayısından küçüktür?

   

    A. 2000     B. 1600     C. 1670    D. 1700

 

5. Aşağıdaki sayılardan hangisi yedi bin iki yüz seksen altı sayısından büyüktür?

   

    A. 7280      B. 7266     C. 7280    D. 7288

 

6. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

 

    A. 3080 < 3090                B. 2764 < 2770

    C.1071 < 1079                 D. 5832 < 5840

 

7. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

    

    A. 5555 < 5600                B. 7989 < 7900

     C.  999 < 1000                 D. 8000 < 8001 

 

8. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi yanlıştır?

   

       A. 6321 > 6300                B. 4805 > 4469

     C. 9990 > 9099                D. 7079 > 7100 

 

9. 6 binlik + 2 yüzlük + 3 onluk + 1 birlik olarak çözümlenen sayı aşağıdaki doğal sayıların hangisinden küçüktür?

  

   A. 6230         B. 6032       C. 6231          D. 6232                

 

 

10. Ali ' nin numarası 3025 , Sema ' nın numarası 3250 ve Tuğba ' nın numarası 3052 dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A.    Ali ' nin numarası en küçüktür.

B.    Sema ' nın numarası en büyüktür

C. Tuğba ' nın numarası en küçüktür.

  D. Hepsinin numaraları eşittir.